www.prawnik-online.eu   »   Tag: definicja
TAG: definicja
WYNIKÓW: 271
prawnik   |   07 lutego 2012
Aval - definicja
Aval jest to instytucja prawa wekslowego, która polega na bezwarunkowym poręczeniu długu wekslowego. Aval może być umieszczony zarówno na wekslu, jak i na przedłużku.
prawnik   |   06 lutego 2012
Bigamia - definicja
Bigamia to przestępstwo polegające na tym, że osoba pozostająca już w związku małżeńskim zawiera nowe małżeństwo.
prawnik   |   06 lutego 2012
Błąd - definicja
Błąd - w prawie cywilnym jest to wada oświadczenia woli, która pociąga za sobą możliwość uchylenia się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że...
prawnik   |   06 lutego 2012
Budowla - definicja
Budowla - w rozumieniu prawa budowlanego - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe,...
prawnik   |   06 lutego 2012
Budynek - definicja
Budynek - w rozumieniu prawa budowlanego taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
prawnik   |   05 lutego 2012
Cesja - definicja
Cesja (przelew wierzytelności) polega na tym, że wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią, chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania....
prawnik   |   05 lutego 2012
Czas popełnienia przestępstwa - definicja
Czas popełnienia przestępstwa - czyn zabroniony uważa się za popełniony w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania do którego był zobowiązany.
prawnik   |   05 lutego 2012
Czek - definicja
Czek jest to papier wartościowy, w którym wystawca wydaje polecenie bankowi zapłacenia określonej kwoty pieniężnej ze swego rachunku. Występują w tym stosunku trzy podmioty: wystawca, trasat (bank) oraz remitent (ten, który...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres