www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Dofinansowanie   »   Dotacje z PUP na rozpoczęcie działalności (cz.2)
ifirma - mała księgowość internetowa

redakcja 23 marca 2011 Dotacje z PUP na rozpoczęcie działalności (cz.2)

Jakie warunki musi spełnić bezrobotny?

W celu otrzymania pomocy ze środków Funduszu Pracy bezrobotny musi:
1) być zarejestrowany  w urzędzie pracy co najmniej 3 miesiące;
2) podejmować po raz pierwszy działalność gospodarczą;

Co istotne, rozwiązanie jego stosunku pracy przed rejestracją nie mogło nastąpić w trybie art. 52 Kodeksu pracy. ( zwolnienie dyscyplinarne ) 

Ważne!

Rozpatrując wniosek o powyższą dotację Powiatowy Urząd Pracy bierze pod uwagę sytuację na rynku pracy na obszarze w którym działa oraz zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności gospodarczej. Zazwyczaj preferuje on produkcję, handel, usługi (wymagany wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

Na jakie formy działalności gospodarczej bezrobotny nie otrzyma wsparcia ?

Bezrobotny nie otrzyma wsparcia finansowego na:

1) handel obwożny;
2) prowadzenie lombardu (pożyczki pod zastaw);
3) podjęcie działalności  sezonowej (obowiązek prowadzenia działalności przez 12 miesięcy);
4) prowadzenie biura kredytowego;
5) prowadzenie działalności takiej samej jak działalność współmałżonka;
6) przejęcie działalności gospodarczej po członku rodziny (I stopień pokrewieństwa lub I stopień powinowactwa);

Jaka kwota

Na podstawie art. 46  par. 1  pkt 2 Ustawy  z dnia 20 kwietnia  2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy bezrobotny może otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie nie wyższej jednak niż  6 - krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Jej wysokość ogłasza raz na kwartał  Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Na co bezrobotny może przeznaczyć otrzymane środki ?

Bezrobotny nie może swobodnie dysponować otrzymanymi środkami. Musi je bowiem przeznaczyć na:

1) zakup maszyn, urządzeń oraz wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
2) zakup towaru do sprzedaży (działalność handlowa);
3) zakup materiałów i surowców (działalność usługowa);
4) koszty doradztwa prawnego związane z podjęciem działalności gospodarczej.

Wydatkowanie otrzymanych środków następuje na podstawie faktur wraz z dowodami wpłat lub przelewów  potwierdzającymi dokonanie zakupu.

Na co bezrobotny nie może przeznaczyć otrzymanych środków ?

Bezrobotny nie może przeznaczyć otrzymanych środków z Funduszu pracy na :

1) udział w spółkach;
2) wynagrodzenia pracowników;
3) finansowanie szkoleń;
4) koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( składki ZUS, podatek);
5) zakup akcji lub obligacji;
6) zakup samochodów nie związanych z profilem działalności gospodarczej;
7) zakup gruntu oraz nieruchomości.

Jaka podstawa prawna ?

Powiatowy Urząd Pracy udziela bezrobotnym pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej na  podstawie:

1) art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 z późń. zm.);
2) Rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2009 r. nr 62, poz. 512);
3) Kodeksu cywilnego;
4) Kodeksu postępowania administracyjnego;
5) Regulaminu przyznawania bezrobotnym jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (dalej: Regulamin).

Każdy urząd pracy ma swój regulamin. Co istotne, przyznana bezrobotnemu dotacja jest pomocą de minimis  w świetle Rozporządzenia Komisji (WE ) nr 1998/2006  z 15 grudnia 2006 r.w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu  do pomocy de minimis (Dz.U. UE  z  2006 r, L 379 /5).  

Sprawdź również :

- bezpłatna pomoc przy zakładaniu firmy 
- ile wynoszą składki zus przez pierwsze 2 lata
- koszty założenia działalności gospodarczej
wzory biznesplanów pod dotacje z PUP

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: bezrobotny PUP dofinansowanie
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1