www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa zlecenia   »   Zakończenie pracy na umowę zlecenia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

wanda50plus 14 stycznia 2011 Zakończenie pracy na umowę zlecenia a prawo do zasiłku dla bezrobotnych

W celu uzyskania statusu osoby bezrobotnej należy po ustaniu zatrudnienia pracowniczego lub  cywilnoprawnego zarejestrować  się w Powiatowym  Urzędzie  Pracy. Z przepisu  art. 71  ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 (dalej: ustawa) wynika, że prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy.

Konieczne spełnienie wymogów ustawowych

Przyznanie  zasiłku  dla bezrobotnych nie  jest tożsame z zarejestrowaniem się w PUP.  Bezrobotny musi spełnić  wymogi podane w art. 71 ust. 1 ustawy:

1) brak dla niego ze strony urzędu pracy propozycji odpowiedniego zatrudnienia, stażu, przygotowania zawodowego, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych; 
2) udokumentowanie w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, co najmniej 365 dni zatrudnienia; 
3) osiąganie wynagrodzenia za pracę w kwocie co najmniej płacy minimalnej minimalnego od której istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

W przypadku, gdy bezrobotny: 

1) był zatrudniony co najmniej przez 365 dni na umowę zlecenia;
2) osiągał  w przeliczeniu na okres 1 miesiąca wynagrodzenie równe co najmniej płacy minimalnej;
3) podlegał obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym;
4) opłacane były za niego składki na Fundusz Pracy wówczas po spełnieniu warunków podanych w niniejszym przepisie zasiłek dla bezrobotnych będzie mu przysługiwał.

Jeżeli wynagrodzenie za wykonane zlecenie w danym miesiącu jest mniejsze od minimalnego, które obowiązuje w danym roku kalendarzowym, wtedy bezrobotny po zakończeniu współpracy ze zleceniodawcą  może  również  zarejestrować   się w urzędzie  pracy.  Prawa  do zasiłku wtedy nie nabędzie.  

Czy student może być na zasiłku dla bezrobotnych ?

W przypadku zawierania umów zlecenia ze studentami w wieku do 26 lat dający zlecenie  nie  odprowadza  za nich  składek na   ubezpieczenia   emerytalne i rentowe, w tym również  składki na Fundusz  Pracy (art. 6 ust. 4 Ustawy   z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst  jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr  205, poz.  1585) .

Nie jest tutaj istotne wynagrodzenie ustalone przez strony umowy. Student studiów stacjonarnych  nie może po zarejestrowaniu się w Powiatowym  Urzędzie Pracy otrzymać zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli  wcześniej pracował na umowę zlecenia powyżej roku czasu i osiągał  minimalne wynagrodzenie z tego tytułu.

Podstawa prawna:

- art. 71  ust. 1  Ustawy    z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415);
- art. 6 ust. 4 Ustawy   z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst  jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr  205, poz.  1585).

Stan prawny na 14 stycznia 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zasiłek dla bezrobotnych bezrobotny PUP umowa zlecenia
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres