www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Obowiązki pracodawcy i pracownika   »   Informacja o warunkach zatrudnienia

wanda50plus 25 maja 2011 Informacja o warunkach zatrudnienia

 ( informacja o warunkach pracy ) 

Indywidualny charakter informacji

Informację warunkach zatrudnienia otrzymuje każdy nowo przyjmowany pracownik. Nie jest tutaj ważny rodzajzawartej z nim  umowy o pracę, obowiązujący u pracodawcy system czasu pracy ani też wymiar czasu pracy. Co istotne, pracownik młodociany  zatrudniony u pracodawcy w celu  przygotowania zawodowego również taką informację  musi otrzymać od pracodawcy. W świetle art. 194 i następnych K.p. umowa w celu przygotowania zawodowego jest bowiem umową o pracę.

Zakres informacji  

Informacja o warunkach pracy zawiera:

1) 
obowiązującą pracownika dobową i tygodniową  normę czasu pracy;
2) częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę;
3) wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego;
4) obowiązującą  pracownika długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
5) nazwę układu zbiorowego pracy, którym pracownik jest objęty.

Ważne!

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia Regulaminu pracy, wówczas dodatkowo informuje o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Są to bowiem postanowienia zawarte każdym Regulaminie pracy (art. 104[1] par.1 K.p.) i w razie nie ustalenia  go przez pracodawcę  pracownik musi o nich wiedzieć.

W jakiej formie jest przekazywana  informacja warunkach pracy

Ustawodawca dopuszcza  przekazywanie Informacji o warunkach zatrudnienia  w wersji  opisowej (art.29 par. 3 K.p.) albo ze wskazaniem odpowiednich przepisów prawa pracy (art. 29 par.3[1]K.p). Forma opisowa polega na tym, że pracodawca przekazuje w sposób opisowy zakres informacji o warunkach pracy, które wynikają z art.29 par.3 K.p. Podanie przez pracodawcę  informacji  o warunkach zatrudnienia ze wskazaniem  odpowiednich przepisów prawa pracy (Kodeks pracy, układ zbiorowy pracy, regulamin pracy) polega na wskazaniu właściwych przepisów prawa pracy w odniesieniu do informacji wymaganych w art.29 par.3 K.p.

Zobaczmy przykład

Pracownik został zatrudniony na umowę o pracę na czas określony na pełny etat w podstawowym systemie czasu pracy. Stosując formę opisową w niniejszej informacji pracodawca podaje np. częstotliwość wypłaty wynagrodzenia w następujący sposób: Wynagrodzenie za pracę wypłacane jest  raz w miesiącu  - za miesiąc przepracowany  do 10  dnia następnego miesiąca kalendarzowego. Jeżeli ustalony  dzień wypłaty wynagrodzenia  za pracę  jest dniem wolnym od pracy, wówczas wynagrodzenie jest wypłacane w dniu  poprzedzającym. Wypłata wynagrodzenia przekazywana jest na podany rachunek bankowy (liczy się data jego wpływu). W formie uproszczonej  powyższy zapis wyglądałby tak: Częstotliwość wypłaty  wynagrodzenia za pracę:  art. 85 par.1 i par. 2 Kodeksu pracy. Co ważne, wybór formy zawiadomienia pracownika warunkach jego pracy zależy  w tym przypadku od pracodawcy.

Kiedy pracodawcami obowiązek aktualizacji Informacji o warunkach zatrudnienia

W czasie trwania stosunku pracy pracownik powinien otrzymywać informację aktualizującą jego warunki zatrudnienia. Dotyczy ona:
1) ustanowienia  Regulaminu pracy (np. zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia);
2) zmiany układu zbiorowego pracy;
3) nowelizacja Kodeksu pracy w kwestii warunków zatrudnienia o których jest mowa w art.29 par. 3 K.p.;
4) zmian w umowie o pracę (np. zmiana wymiaru czasu pracy, zmiana systemu czasu pracy).

Powyższy wymóg wynika z art. 29 par. 3[2] K.p. Co istotne, w myśl art. 29 par. 3[3]K.p. poinformowanie pracownika o zmianie jego warunków zatrudnienia, może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy. Literatura prawnicza („Kodeks pracy 2008 Komentarz”, B. Wagner (red.), Gdańsk 2008, wyd..IV uaktualnione, s. 185) podaje, że  o zmianie warunków zatrudnienia   pracodawca „(…) powinien poinformować pracownika niezwłocznie,ale nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wejścia  tych zmian w życie”

Podstawa prawna:

 - art.29 par.3 – 3[3] K.p.

Stan prawny na 16 maja 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: pracodawca pracownik zatrudnienie
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres