www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Jak uniknąć przedawnienia należności?

redaktor 22 lipca 2014 Jak uniknąć przedawnienia należności?

Radcy Prawni z Kancelarii Casus Zarzycka&Wspólnicy podpowiadają w jaki sposób nie dopuścić do ich przeterminowania.

Negocjacje zmierzające do polubownego rozstrzygnięcia sporu pozwalają uniknąć konieczności podejmowania działań sądowych i ponoszenia dodatkowych kosztów, a także sprzyjają utrzymaniu dobrych stosunków z danym klientem, bądź kontrahentem. Nie zawsze jednak są skuteczne.

 „Często jest to proces długotrwały, w którym termin ważności roszczeń wierzyciela może się przedawnić. Sam fakt prowadzenia negocjacji ugodowych nie powoduje bowiem zawieszenia lub odroczenia terminu przedawnienia. Terminy te różnią się w zależności od rodzaju umowy czy wykonywanych usług. Zgodnie z art. 119 Kodeksu cywilnego, strona posiadająca zobowiązanie dłużne i wierzyciel nie mogą, nawet za obustronną zgodą, przedłużyć terminu przedawnienia” – powiedziała Sylwia Zarzycka, radca prawny, wspólnik w kancelarii Casus Zarzycka&Wspólnicy.

Powództwo o zapłatę

Wierzyciel, który obawia się upływu terminu przedawnienia podczas przedłużających się negocjacji, powinien jak najszybciej skierować sprawę do sądu, poprzez wytoczenie powództwa o zapłatę. W tej sytuacji, zgodnie z art. 123 par. 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany. Wytoczenie powództwa może jednak negatywnie wpłynąć na prowadzone dotychczas negocjacje i jeszcze bardziej zaostrzyć stosunki z nierzetelnym kontrahentem. Ponadto wierzyciel będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej oraz do podania wszystkich dowodów w sprawie, co w pewien sposób pozbawi go elementu zaskoczenia w dalszych negocjacjach.

Zawezwanie do próby ugodowej

Jeśli nie chcemy nadszarpnąć relacjami z kontrahentem, nawet pomimo jego nieuczciwych praktyk, warto sięgnąć po inne rozwiązanie. Zgodnie z art. 184 i kolejnymi Kodeksu cywilnego wierzyciel ma możliwość złożenia oficjalnego zawezwania do próby ugodowej. Skutkiem złożenia takiego wniosku jest wszczęcie postępowania polubownego, którego celem jest zawarcie ugody sądowej. Koszt takiego działania nie jest dla przedsiębiorcy obciążeniem, a dzięki niemu bieg terminu przedawnienia roszczeń zostaje zatrzymany (zgodnie z art. 123 par. 1 pkt 1 k.c.). W takim wypadku, ugoda zawierana przed sądem jest ostatecznym rozwiązaniem sporu – ma moc tytułu egzekucyjnego.

„W przypadku niestawienia się nierzetelnego kontrahenta w sądzie, rozwiązanie to zapewnia margines czasowy – przedawnienie biegnie na nowo dopiero po całkowitym zakończeniu postępowania polubownego. W sytuacji, gdy dane postępowanie nie doprowadzi do zawarcia ugody sądowej, wierzyciel zyskuje czas na kontynuowanie negocjacji pozasądowych lub na przygotowanie się do wystąpienia z powództwem przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi. W porównaniu z pozwem, zawezwanie do próby ugodowej pozwala wierzycielowi na zachowaniem tajemnicy dowodów” – informuje radca prawny Sylwia Zarzycka.

Kancelaria prawna w procesie odzyskiwania należności

Przygotowanie pozwu, dokumentacji i nadzorowanie całego postępowania, zmierzającego do odzyskania i uniknięcia przedawnienia należności, jest zadaniem trudnym, czasochłonnym i może wykraczać poza kompetencje przedsiębiorcy. Dlatego warto te działania zlecić wyspecjalizowanej firmie zarządzającej wierzytelnościami, posiadającej w swoich szeregach własną kancelarię prawną.

Współpraca z profesjonalną firmą zapewni szerokie spectrum działań oraz pozwoli kompleksowo i rzetelnie przejść przez cały proces odzyskiwania należności, zarówno na etapie sądowym, jak i egzekucyjnym. Działania kancelarii w postępowaniu sądowym, to w szczególności: przygotowanie pod względem formalnoprawnym dokumentów niezbędnych w postępowaniu, nadzorowanie nad poprawnością przebiegu procesu sądowego, a przede wszystkim kontrola terminów sądowych na każdym etapie postępowania.

 O Grupie Casus Finanse

Grupa Casus Finanse istnieje od 1997 roku. Obecnie składa się z kilku ściśle współpracujących ze sobą Spółek: Casus Finanse S.A., Casus Detektyw Sp. z o.o., Casus Zarzycka&Wspólnicy Kancelaria Prawna, BPO Management, Casus Service oraz Fundusz Sekurytyzacyjny.

Od 17 lat Grupa Casus Finanse prężnie działa w zakresie zarządzania ryzykiem, oferując swoje usługi zarówno na terenie kraju, jak i za granicą. Produkty i usługi Casus Finanse przeznaczone dla biznesu to szereg nowoczesnych narzędzi, które gwarantują klientom pełną obsługę obszaru usług prawno-finansowych i zarządzania wierzytelnościami w firmie – począwszy od monitoringu należności, poprzez windykację polubowną i wywiad gospodarczy, aż po windykację przedegzekucyjną i sądową.

W maju 2013 roku Casus Finanse SA zadebiutował na rynku obligacji Catalyst, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki dobrej współpracy z ogólnoświatowymi organizacjami oraz specjalistycznymi kancelariami prawnymi działania Casus Finanse są skuteczne niezależnie od długości i szerokości geograficznej, w jakiej znajduje się osoba ze zobowiązaniem dłużnym.

Według zestawienia Gazety Giełdy Parkiet Grupa Casus Finanse znajduje się na czwartym miejscu wśród firm zarządzających wierzytelnościami (na podstawie wartości nominalnych spraw przyjętych do windykacji na rynku polskim; artykuł z dn. 8 lutego 2014 roku).

Grupa Casus Finanse obsługuje blisko 1000 klientów z kraju i zagranicy. Zatrudnia przeszło 450 pracowników. Za jakość zarządzania kapitałem ludzkim otrzymała Certyfikat HR Najwyższej Jakości przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, który potwierdza, że firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą. W grudniu 2013 Casus Finanse pozytywnie przeszedł proces weryfikacji i został przyjęty do grona firm zrzeszonych w Koalicji na Rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Dodatkowe informacje:

Katarzyna Życińska, Magdalena Juźwiak

Tel. (512) 084-442

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kancelaria postępowanie cywilne windykacja sądowa Grupa Casus Finanse
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres