www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks cywilny
KATEGORIA: Kodeks cywilny Kanał RSS
WYNIKÓW: 110
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział III PRZEDSIĘBIORCY I ICH OZNACZENIA
Art. 43[1]. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Art. 43[2]. § 1. Przedsiębiorca...
prawnik   |   04 listopada 2011
TYTUŁ III MIENIE
Art. 44. Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. Art. 44[1]. § 1. Własność i inne prawa majątkowe, stanowiące mienie państwowe, przysługują Skarbowi Państwa albo innym państwowym osobom prawnym. § 2....
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział I PRZEPISY OGÓLNE
Art. 56. Czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone, lecz również te, które wynikają z ustawy, z zasad współżycia społecznego i z ustalonych zwyczajów. Art. 57. § 1. Nie można przez czynność prawną...
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział II ZAWARCIE UMOWY
Art. 66. § 1. Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy. § 2. Jeżeli oferent nie oznaczył w ofercie terminu, w ciągu którego oczekiwać będzie...
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział III FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
Art. 73. § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy ustawa przewiduje rygor nieważności. § 2. Jeżeli ustawa zastrzega...
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział IV WADY OŚWIADCZEŃ WOLI
Art. 82. Nieważne jest oświadczenie woli złożone przez osobę, która z jakichkolwiek powodów znajdowała się w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli. Dotyczy to w szczególności...
prawnik   |   04 listopada 2011
Dział V WARUNEK
Art. 89. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, powstanie lub ustanie skutków czynności prawnej można uzależnić od zdarzenia przyszłego i niepewnego (warunek)....
prawnik   |   04 listopada 2011
Rozdział I Przepisy ogólne
Art. 95. § 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela. § 2. Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres