www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks karny skarbowy
KATEGORIA: Kodeks karny skarbowy Kanał RSS
WYNIKÓW: 27
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 7 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom...
Art. 85. § 1. Kto wyłudza pozwolenie lub inny podobny dokument, dotyczący warunków obrotu z zagranicą towarami lub usługami, regulowany przez przepisy, o których mowa w art. 53 § 32 33, przez podstępne wprowadzenie w błąd...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 8 Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
Art. 97. § 1. Kto wyłudza indywidualne zezwolenie dewizowe przez podstępne wprowadzenie w błąd organu uprawnionego do udzielania takich zezwoleń,podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 9 Przestępstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier i zakładów wzajemnych
Art. 107. § 1. Kto wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia urządza lub prowadzi grę losową, grę na automacie lub zakład wzajemny, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 11 Przepisy ogólne
Art. 113. § 1. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy niniejszego kodeksu nie stanowią inaczej. § 2. Nie stosuje...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 12 Strony i ich procesowi przedstawiciele
Art. 120. § 1. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe stronami są: oskarżyciel publiczny, oskarżony, podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenient. § 2. W postępowaniu w sprawach o...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 13 Zabezpieczenie majątkowe
Art. 129. W wypadkach niecierpiących zwłoki organ postępowania przygotowawczego może żądać od podmiotów wymienionych w art. 218 § 1 Kodeksu postępowania karnego zatrzymania przesyłki, co do której istnieje podejrzenie, że...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 14 Właściwość organów postępowania przygotowawczego
Art. 133. § 1. Postępowanie przygotowawcze prowadzą: 1) urząd celny - w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe określone w art. 63-75, art. 85-96 § 1, art. 106h i art. 107-111 § 1 oraz w sprawach ujawnionych w...
prawnik   |   12 stycznia 2012
Rozdział 15 Pociągnięcie do odpowiedzialności za zgodą sprawcy Postępowanie mandatowe
Art. 136. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi finansowy organ postępowania przygotowawczego lub jego upoważniony przedstawiciel albo osoba, o której mowa w art. 118 § 4, a także niefinansowy organ postępowania przygotowawczego,...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres