www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks postępowania karnego
KATEGORIA: Kodeks postępowania karnego Kanał RSS
WYNIKÓW: 88
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA
Art. 607a. W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na...
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego UE o przekazanie osoby ściganej na podstawie ENA
Art. 607k. § 1. Przekazanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania, zwanym w niniejszym rozdziale ?nakazem europejskim", następuje w celu przeprowadzenia przeciwko niej, na terytorium...
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 66 Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania
Art. 608. § 1. W razie prawomocnego skazania obywatela polskiego przez sąd państwa obcego na karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu albo prawomocnego orzeczenia wobec obywatela polskiego środka polegającego na...
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 66a Wystąpienie do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny...
Art. 611fa. § 1. W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca grzywny lub środka karnego w postaci nawiązki lub świadczenia pieniężnego, a także w razie zasądzenia od sprawcy...
prawnik   |   10 stycznia 2012
R.66b Wystąpienie państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym
Art. 611ff. § 1. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale ?państwem wydania orzeczenia", o wykonanie prawomocnego orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym, orzeczenie to...
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 66c Wystąpienie do państwa członkowskiego UE o wykonanie orzeczenia przepadku
Art. 611fn. § 1. W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca przepadku, sąd może wystąpić o jego wykonanie bezpośrednio do właściwego sądu lub innego organu państwa...
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 66d Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku
Art. 611fu. § 1. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale ?państwem wydania orzeczenia", o wykonanie prawomocnego orzeczenia przepadku, orzeczenie to podlega wykonaniu przez sąd...
prawnik   |   10 stycznia 2012
Rozdział 66e Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym
Art. 611g. § 1. Wniosek o współpracę Międzynarodowego Trybunału Karnego, zwanego dalej ?Trybunałem", w zależności od stadium postępowania, wykonuje właściwy sąd lub prokurator za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości. §...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres