www.prawnik-online.eu   »   Tag: Urząd Patentowy RP
TAG: Urząd Patentowy RP
WYNIKÓW: 13
chilli   |   21 września 2012
Licencja przymusowa
W katalogu licencji szczególnych znajduje się m.in. licencja przymusowa, której ustawodawca poświęcił cały rozdział 7 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku .
chilli   |   20 września 2012
Licencja dorozumiana
Zgodnie z treścią obowiązujących przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku licencja dorozumiana jest przewidziana do praw do: wynalazków (art. 81 ustawy), wzorów użytkowych (art. 100 ustawy), wzorów...
chilli   |   20 września 2012
Licencja otwarta
Pewnego rodzaju blankietowym upoważnieniem (dla każdego) jest licencja otwarta.
chilli   |   18 września 2012
Umowy licencyjne
W umowie licencyjnej uprawniony z patentu (licencjodawca) udziela kontrahentowi upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku (art. 66 ust.2 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku).
chilli   |   09 września 2012
Eksperci Urzędu Patentowego
Eksperci Urzędu Patentowego RP są szczególną kategorią ekspertów powoływaną przez Prezesa Urzędu Patentowego RP.
chilli   |   09 września 2012
Patentowanie programów komputerowych - część III
Patentowanie programów komputerowych jest zagadnieniem nadzwyczaj kontrowersyjnym w prawie patentowym. W rezultacie prowadzi to do licznych publicznych dyskusji w tej kwestii. Jednakże do tej pory nie udało się wypracować...
chilli   |   03 września 2012
Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku przez Urząd Patentowy RP
Kolejną fazą postępowania, po dokonaniu zgłoszenia wynalazku, w sprawie uzyskania patentu, są czynności podejmowane przez Urząd Patentowy RP w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku. Natomiast jest to możliwe dopiero po...
chilli   |   24 sierpnia 2012
Unieważnienie i wygaśnięcie patentu - część II
Prawa wyłączne wynikające z patentu mogą zostać unieważnione, co w rezultacie prowadzi do uznania tych praw za niebyłe już od samego początku. Z kolei wygaśnięcie patentu jest jednoznaczne z przerwaniem istnienia praw...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres