www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Umowy o pracę   »   Odrębności stosunku pracy z powołania.

0prawnik! 11 września 2010 Odrębności stosunku pracy z powołania.

Nawiązanie stosunku pracyz powołania

Do nawiązania stosunku pracy w drodze powołania dochodzi, gdy właściwy organ, zwany organem powołującym, powoła pracownika na określone stanowisko, a pracownik powołanie to przyjmie. Zasadą jest powołanie na czas określony, które może być poprzedzone konkursem. Podobnie jak w odniesieniu do innych czynności z zakresu prawa pracy, dla nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania decydujący będzie fakt rozpoczęcia świadczenia pracy, pełnienia funkcji na stanowisku. Tak jak to ma miejsce w przypadku umowy o prace, akt powołania powinien być wręczony na piśmie jak najszybciej pracownikowi, który został dopuszczony do świadczenia pracy na okreslonym stanowisku. Aczkolwiek akt powołania jest aktem jednostronnym, jednak do nawiązania stosunku pracy dochodzi po wyrażeniu ( oświadczenia ) woli przez druga stronę - pracownika. Oznacza to, iż przesłanką powstania takiego stosunku pracy jest uprzednia zgoda pracownika ( zgoda pracodawcy mieści się w akcie powołania ).

Stosunek pracy z powołania powstaje:

- w dniu określonym w powołaniu,

- w dniu doręczenia powołania,

- w dniu określonym w przepisach szczególnych,

Forma

Powołanie winno być określone na piśmie albo potwierdzone najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Do stosunku pracy z powołania stosuje się przepisy dotyczące umowy o pracę na czas nieokreślony, z wyłączeniem: trybu postępowania przy rozwiązaniu, rozpatrywanie sporów ze stosunków pracy w części dotyczącej bezskuteczności wypowiedzenia, o przywracaniu do pracy. Pracodawca nie ma obowiązku konsultowania się ze związkami zawodowymi w sprawie wypowiedzenia umowy lub rozwiązania bez wypowiedzenia, a pracownikowi przysługuje tylko roszczenie o odszkodowanie.

Przykłady osób zatrudnionych na podstawie powołania

Przykłady osób zatrudnionych na podstawie powołania to: dyrektor, księgowi oraz kierownicy w przedsiębiorstwach państwowych, okręgowi inspektorzy pracy, dyrektorzy jednostek naukowo-badawczych.

Cechy charakterystyczne powołania

Cechą charakterystyczną stosunku pracy z powołania jest brak ochrony jego trwałości, wyrażający się tym, że organ powołujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny, odwołać pracownika powołanego z zajmowanego stanowiska. Celem nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania jest stworzenie organowi powołującemu swobody w doborze osób, którym powierza się stanowiska kierownicze, stąd mniejsza stabilność tego stosunku pracy. Brak jest podstaw do uznania bezwzględnej nieważności nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania z powodu nie dokonania powołania na piśmie.

Podstawa prawna

Art. 68-72 Kodeksu pracy

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: stosunek pracy powołanie
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1586    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres