www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Zbiorowe prawo pracy   »   Podstawy prawne działalności związków zawodowych.

mariusz.szaszor 22 września 2010 Podstawy prawne działalności związków zawodowych.

 Sytuacja prawna i możliwości działania związków zawodowych wyznaczają jednocześnie stopień wpływów, jakie mogą wywierać pracownicy w celu obrony ich praw. Pozycja związków zawodowych odróżnia zdecydowanie Polskę od innych Państw takich jak Czechy, Słowację czy Węgry. Na zdecydowanie wysoką pozycję związków zawodowych w Polsce wpływ miały wydarzenia, jakie rozegrały się w ciągu ostatnich 30 lat a przede wszystkim ich bezpośredni udział w przemianach ustrojowych.

W sposób ogólny i generalny pozycję związków zawodowych określa Konstytucja RP[1], zapewniająca w art. 12 i art. 59 Wolność tworzenia i działania związków zawodowych, wskazująca na podstawowe formy ich działania. Przepisy te stanowią podstawę i punkt wyjścia dalszych regulacji prawnych, rozwijających i konkretyzujących treść i zakres prawa zrzeszania się w związki zawodowe oraz wyposażających je w określone uprawnienia, składające się w swym całokształcie na ich status prawny.

Podstawowym i zarazem kompleksowym aktem dotyczącym wszystkich zasadniczych spraw mających istotne znaczenie dla działalności związkowej jest ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych. Ustawa ta określa zarówno pozycję prawną związków zawodowych w naszym kraju, cele i zakres ich działania, tryb tworzenia i rozwiązywania związków, jak również przyznane uprawnienia umożliwiające wywieranie bezpośredniego wpływu na kierunek
i treść decyzji podejmowanych przez organy administracji państwowej i gospodarczej w sprawach dotyczących interesów i praw pracowniczych.

Na pozycję związków zawodowych w Polsce wpływ mają liczne ustawy regulujące w części problematykę tych organizacji. Wśród nich do najważniejszych zaliczyć należy ustawę z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.U. nr 55, poz. 235 z późn. zm. ) regulujących problematykę rokowań i układów zbiorowych pracy. Przepisy dotyczące związków zawodowych znaleźć możemy również w Dziale XI Kodeksu pracy[2] odnoszącym się do partycypacji organizacji związkowej w sprawach z zakresu układów zbiorowych. Wśród innych aktów prawnych na uwagę zasługuję również: ustawa z 29 grudnia 1993r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 1994r. nr 1, poz. 1 z późn. zm. ) ustawa z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( tekst. jedn. Dz.U. z 1996r. nr 70, poz. 335 z późn. zm. )

Problematyka dotyczące związków zawodowych regulowana jest w kilkudziesięciu aktach prawnych różnej rangi[3] Ilość aktów prawnych a także znaczenie ich treści stały się jedną z przyczyn stworzenia projektu Zbiorowego Kodeksu Pracy, który w sposób kompleksowy regulowałby tak ważny z punktu widzenia społecznego problem funkcjonowania przedstawicielstwa związkowego.

Wśród międzynarodowych aktów prawnych na szczególna uwagę zasługują: Konwencja nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948 r., oraz Konwencja nr 98 dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych z 1949 r. uznane za fundamentalne konwencje MOP w obszarze zbiorowego prawa pracy.[1] Dz.U.97.78.483

[2] Dz.U.1974 Nr 24 poz. 141

[3] W. Masewicz, op.cit. s. 10

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zbiorowe prawo pracy związek zawodowy
Ocena: 4,35
Mariusz Sząszor
Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor. Główne obszary zainteresowań : prawa konsumenta, prawo rodzinne, prowadzenie działalności gospodarczej. Darmowych porad udzielam wyłącznie na forum internetowym.
PORADY: 94    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres