www.prawnik-online.eu   »   Tag: poradnik rozwodowy
TAG: poradnik rozwodowy
WYNIKÓW: 59
redakcja   |   13 maja 2012
Kto i kiedy może żądać rozwodu ?
Kto i kiedy może żądać rozwodu ? Kto może złożyć pozew rozwodowy w sądzie ? W ilu egzemplarzach należy złożyć pozew? Czy istnieją jakieś ograniczenia w tym względzie ? Odpowiedzi na te pytania przynosi niniejszy artykuł.
0prawnik!   |   13 maja 2012
Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu ?
Poniżej przedstawiono przesłanki negatywne rozwodu a więc określone sytuacje, których zaistnienie spowoduje, że sąd nie będzie mógł rozwiązać małżeństwa.
prawnik   |   12 maja 2012
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
Poniżej znajduje się wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych wraz z uzasadnieniem - do pobrania. W uzasadnieniu wnioskodawca wskazuje, że nie jest w stanie ponieść kosztów procesu bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla...
redaktor   |   08 maja 2012
Kiedy sąd nie udzieli rozwodu ?
W określonych prawnie przypadkach sąd może nie orzec rozwodu pomimo, że małżonków nic już ze sobą nie łączy tj. nastąpił pomiędzy nimi zupełny i trwały (nieodwracalny) rozkład pożycia. Tak będzie w sytuacji gdy w...
redaktor   |   07 maja 2012
Przyczyny rozwodów w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2)
Poniżej znajdą Państwo stanowisko Sądu Najwyższego dotyczące niezawinionych przyczyn rozwodów.
redaktor   |   07 maja 2012
Przyczyny rozwodów w orzecznictwie Sądu Najwyższego (1)
W art. 24 Dekretu z dnia 25 września 1945 roku Prawo Małżeńskie ( Dz.U. z 1945 r., nr 48, poz. 270), który zaczął obowiązywać do 1 stycznia 1946 roku wprowadzona została instytucja rozwodu. Przepis ten stanowi : ?Na żądanie...
redaktor   |   06 maja 2012
Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym -  na co wpływa?
Zamierzam wnieść pozew rozwodowy, ponieważ pomiędzy nami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Chciałabym się dowiedzieć na co będzie miał wpływ winy w wyroku rozwodowym. A może lepiej będzie jak...
redakcja   |   12 kwietnia 2012
Odpowiedź na pozew - wzór z uzasadnieniem i omówieniem
Pozwany może przed pierwszą rozprawą wnieść odpowiedź na pozew co wynika z art. 207 § 1 K.p.c. W sprawach skomplikowanych może to być jednak nie tylko prawo, ale i obowiązek pozwanego. W piśmie tym pozwany ma prawo również...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres