www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Księgowość   »   Formy opodatkowania   »   Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
ifirma - mała księgowość internetowa

redakcja 26 lutego 2011 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj!
Do 20 stycznia roku podatkowego lub przed rozpoczęciem działalności gospodarczej musisz złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w tej formie. Jeżeli w kolejnych latach chcesz nadal rozliczać się w ten sposób, nie musisz już składać oświadczenia. Jesli nie chcesz być opodatkowany w tej formie, to do 20 stycznia roku podatkowego musisz dokonać wyboru innej formy opodatkowania i powiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Nie każdy jednak ma prawo do ryczałtu. Ryczałtu nie będziesz mógł wybrać, jeżeli m.in. prowadzisz aptekę, lombard, kantor.

Uwaga! Jeżeli będziesz kontynuował swoją działalność i w następnym roku będziesz chciał wybrać ryczałt lub pozostać na ryczałcie, to będziesz to mógł zrobić jeżeli w bieżącym roku uzyskałeś przychody w wysokości nieprzekraczającej równowartości 150 000 euro. Aby w 2011 r. wybrać ryczałt, przychód osiągnięty w 2010 roku nie może przekraczać 591 975 zł. Nie utracisz prawa do ryczałtu, jeżeli w trakcie roku podatkowego uzyskasz przychody powyżej równowartości 150 000 euro. Masz prawo do opodatkowania swoich przychodów w tej formie za cały rok podatkowy. Podatek obliczasz od przychodu, którego nie możesz pomniejszyć o żadne koszty jego uzyskania. Wysokość stawek ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności.

Przykładowo: 20% od przychodów osiąganych z działalności w zakresie określonych wolnych zawodów. Wolny zawód to działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu, 17% od przychodów ze świadczenia niektórych usług niematerialnych, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym, 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej, 3% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu. Przy tej formie opodatkowania musisz prowadzić ewidencję przychodów z prowadzonej działalności.

Ryczałt obliczasz samodzielnie i wpłacasz co miesiąc (a w określonych warunkach co kwartał) do urzędu skarbowego. W trakcie roku nie wypełniasz żadnych deklaracji. Wpłacać ryczałt co kwartał mogą wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki — w roku poprzedzającym rok podatkowy — nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25 000 euro. Podatnicy, którzy wybiorą kwartalne wpłaty ryczałtu, są obowiązani do 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Zawiadomienie to dotyczy również następnych lat podatkowych, chyba że podatnik złoży zawiadomienie o rezygnacji z tej metody, zgłosi likwidację działalności lub wybierze inną formę opodatkowania. Natomiast po zakończeniu roku podatkowego musisz złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu i należnego ryczałtu w terminie do końca stycznia roku następnego (PIT-28).

Uwaga! PIT-28 służy również do rozliczenia przychodów z najmu i dzierżawy osiąganych poza działalnością gospodarczą, o ile tę formę opodatkowania wybrałeś dla tych przychodów. Jeśli więc osiągnąłeś też inne dochody, np. ze stosunku pracy, to musisz złożyć odrębne zeznanie — w tym przypadku PIT-37.  

Uwaga! Jeśli wybrałeś opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu, to nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem ani na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Od przychodu możesz odliczyć zapłacone składki na uzbezpieczenie społeczne, wydatki na cele rahabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna), wydatki na Internet (tzw. ulga internetowa), a od podatku zapłacone składki zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Możesz też skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą. Przy opodatkowaniu przychodu z działalności gospodarczej ryczałtem nie możesz natomiast skorzystać z tzw. ulgi na dzieci


Źródło: http://www.mf.gov.pl/_files_/podatki/broszury_informacyjne/wybor_opodat_2011_www.pdf

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: formy opodatkowania ryczałt od przychodów ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres