www.prawnik-online.eu   »   Tag: sąd
TAG: sąd
WYNIKÓW: 139
redaktor   |   07 lipca 2012
Sprawa rozwodowa - przesłuchanie stron
Postępowanie rozwodowe reguluje art. 425 - 446 Kodeksu postępowania cywilnego. W każdej sprawie o rozwód sąd na podstawie art. 432 Kodeksu postępowania cywilnego zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron.
redaktor   |   07 lipca 2012
Jaka jest podstawowa przesłanka rozwodu ?
W myśl art. 56 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład małżeństwa, każdy z nich może złożyć do sądu okręgowego pozew o rozwód.
redaktor   |   03 lipca 2012
Alimenty po rozwodzie - czy przysługują?
Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami następuje obowiązek do wzajemnej pomocy. Nie wygasa on również z chwilą orzeczenia rozwodu.
redaktor   |   08 maja 2012
Kiedy sąd nie udzieli rozwodu ?
W określonych prawnie przypadkach sąd może nie orzec rozwodu pomimo, że małżonków nic już ze sobą nie łączy tj. nastąpił pomiędzy nimi zupełny i trwały (nieodwracalny) rozkład pożycia. Tak będzie w sytuacji gdy w...
redaktor   |   06 maja 2012
Pozew o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej małżonka
Choroba psychiczna jednego z małżonków w chwili zawarcia małżeństwa stanowi podstawę do jego unieważnienia. W art. 12 par. 1 zdanie 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRO)ustawodawca podkreśla, że nie może zawrzeć...
redaktor   |   06 maja 2012
Pozew o unieważnienie małżeństwa z powodu bigamii - wzór z omówieniem
Bigamia jest to zawarcie małżeństwa przez osobę, która pozostaje już w związku małżeńskim. Z art. 13 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi ona przesłankę unieważnienia małżeństwa. Pozew o unieważnienie...
redaktor   |   04 maja 2012
Unieważnienie małżeństwa - choroba psychiczna małżonka
Choroba psychiczna albo niedorozwój umysłowy jednego z małżonków może być przyczyną wniesienia pozwu o unieważnienie małżeństwa. Choroby psychiczne często występują niezauważalnie. Nawet osoby nimi dotknięte nie są...
redaktor   |   30 kwietnia 2012
Pozew o zaprzeczenie ojcostwa -  wzór z objaśnieniem
Na podstawie art. 63 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mąż matki może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka przez żonę. Powództwo o zaprzeczenie...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1