www.prawnik-online.eu   »   Tag: sąd pracy
TAG: sąd pracy
WYNIKÓW: 20
redakcja   |   17 kwietnia 2012
Pozew o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej pracownika - wzór z uzasadnieniem
Pracownik w czasie wykonywania swoich obowiązków pracowniczych uszkodził nieumyślnie naprawiany samochód. Szkoda została pokryta przez pracodawcę. Pracodawca dochodzi przed sądem pracy odszkodowania od pracownika z tytułu...
redakcja   |   17 kwietnia 2012
Pozew o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
Powód był zatrudniony u strony pozwanej jako dyspozytor. Został zwolniony natychmiastowo bez podania przyczyny wypowiedzenia. W pozwie do sądu pracy wnosi on o zasądzenie od pozwanego pracodawcy odszkodowania za niezgodne z prawem...
redakcja   |   14 kwietnia 2012
Pozew o przywrócenie do pracy - umowa  rozwiązana bez wypowiedzenia
Powód został zwolniony przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia. W piśmie rozwiązującym stosunek pracy brak jest podanej przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy oraz pouczenia dotyczącego odwołania się do sądu...
redakcja   |   01 kwietnia 2012
Pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Poniżej wzór pozwu w którym powód domaga się ustalenia istnienia stosunku pracy. Powód w uzasadnieniu wskazał, że warunki, w jakich wykonywał swą pracę oraz sposób jej wykonywania, uzasadniają twierdzenie, iż pozostaje on w...
redakcja   |   01 kwietnia 2012
Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Poniżej wzór pozwu w którym powód wnosi o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. (Pozwany skrócił okres wypowiedzenia, z trzymiesięcznego do dwutygodniowego. Ponadto pozwany...
redaktor   |   09 stycznia 2012
Jakie koszty ponosi pracownik składając pozew w sądzie pracy?
Złożyłem do sądu pracy pozew o odszkodowanie od pracodawcy, który mnie zwolnił. Czy poniosę z tego tytułu jakiekolwiek koszty sądowe/procesowe, zarówno, gdy wygram sprawę, jak i przegram ? Czy postępowanie przed sądem pracy...
redakcja   |   19 sierpnia 2011
Pozew o zapłatę wynagrodzenia - wzór z omówieniem
Co zrobić gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia ? Jak złożyć pozew o wynagrodzenie przeciwko nierzetelnemu pracodawcy ? Poniższy artykuł odpowiada na pytania jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w sytuacji, gdy...
redakcja   |   10 stycznia 2011
Przywrócenie pracownika do pracy - co dalej ?
Jakie kroki powinien przedsięwziąć pracownik przywrócony wyrokiem sądu do pracy ? Czy pracownik powinien czekań na kontakt ze strony pracodawcy ?

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres