www.prawnik-online.eu   »   Tag: spółka
TAG: spółka
WYNIKÓW: 24
Gabor Gościński   |   16 grudnia 2012
Spółka komandytowo-akcyjna ? charakterystyka ogólna.
Spółkę komandytowo-akcyjną od pozostałych od pozostałych spółek osobowych odróżnia istnienie w jej strukturze dwóch kategorii wspólników: komplementariusza i akcjonariusza oraz związana z tym konstrukcja odpowiedzialności...
Gabor Gościński   |   19 stycznia 2011
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
Do powstania spółki z o.o. nie wystarcza samo zawarcie umowy spółki - spółka z o.o. powstaje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Powstaje zatem pytanie, jak kwalifikować byt prawny funkcjonujący pomiędzy...
Gabor Gościński   |   19 stycznia 2011
Spółka akcyjna w organizacji.
Pomiędzy zawiązaniem spółki akcyjnej a wpisem jej do rejestru często mija pewien okres czasu. Wypełniają go działania przyszłych wspólników zmierzające do jak najlepszego zorganizowania nowego podmiotu prawnego. Powstaje...
Gabor Gościński   |   17 stycznia 2011
Statut spółki akcyjnej ? wzór z komentarzem.
Z całokształtu przepisów normujących powstanie spółki akcyjnej wynika konieczność dokonania określonych czynności i sporządzenia wskazanych ustawowo dokumentów przez założycieli spółki. Oznacza to, że samo przygotowanie...
Gabor Gościński   |   17 stycznia 2011
Statut spółki komandytowej-akcyjnej ? wzór z komentarzem.
Przepisy dotyczące powstania spółki komandytowo-akcyjnej wskazują, że przebiega ona na zasadach zbliżonych do zawiązania spółki akcyjnej. Oznacza to, że oprócz sporządzenia samego statutu spółki, wymagany jest także szereg...
Gabor Gościński   |   17 stycznia 2011
Umowa spółki komandytowej ? wzór z komentarzem.
Zawarcie umowy spółki skutkuje zawiązaniem nowego podmiotu prawnego. W umowie powinny znaleźć się zapisy dotyczące jego funkcjonowania oraz prawa i obowiązki wspólników spółki komandytowej. Można obrazowo powiedzieć, że...
Gabor Gościński   |   13 stycznia 2011
Umowa spółki partnerskiej ? wzór z komentarzem.
Zawarcie spółki partnerskiej ma doprowadzić do powstania nowej organizacji, w ramach której przedstawiciele tzw. wolnych zawodów prowadzić będą działalność gospodarczą. W umowie spółki przyszli wspólnicy powinni również...
Gabor Gościński   |   13 stycznia 2011
Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ? wzór z komentarzem.
Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest procesem złożonym. Składa się na niego szereg czynności wymienionych w art. 163 KSH. Proces ten zostaje zainicjowany zawarciem umowy spółki, co do której ustawodawca...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres