www.prawnik-online.eu   »   Tag: spółka z o.o.
TAG: spółka z o.o.
WYNIKÓW: 36
Gabor Gościński   |   16 lutego 2011
Odwołanie likwidatora spółki z o.o. przez wspólników ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Likwidatorami spółki z o.o. są członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej. Jednocześnie, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, likwidatorzy mogą być odwołani na mocy uchwały...
Gabor Gościński   |   14 lutego 2011
Rozwiązanie spółki z o.o. w drodze uchwały wspólników ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Art. 270 KSH wymienia podstawowe zdarzenia, które powodują rozwiązanie spółki z o.o. Wśród nich jest powzięcie uchwały wspólników w tym przedmiocie. To oni tworzą podmiot prawny, podejmują decyzję dotyczące jego...
Gabor Gościński   |   14 lutego 2011
Regulamin zarządu spółki z o.o. ? wzór.
Regulamin jest aktem wewnętrznym o charakterze czysto organizacyjnym, który reguluje zasady działania poszczególnych władz spółki. Nie może rodzić żadnych praw i obowiązków po stronie wspólników. Niewątpliwie jednak jego...
Gabor Gościński   |   14 lutego 2011
Protokół z posiedzenia zarządu spółki z o.o. - wzór.
Kodeks spółek handlowych nie zawiera postanowień dotyczących sposobu zwoływania posiedzeń zarządu spółki z o.o., ich przebiegu czy protokołowania. Kwestie te powinny być zawarte w umowie spółki, a przede wszystkim w...
Gabor Gościński   |   14 lutego 2011
Powództwo o rozwiązanie spółki z o.o. ? wzór.
Na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, sąd może rozwiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane...
Gabor Gościński   |   04 lutego 2011
Zgoda na zajmowanie się przez członka zarządu spółki z o.o. interesami konkurencyjnymi ? wzór uchwały zgromadzenia wspólników.
Co do zasady, członek zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej...
Gabor Gościński   |   04 lutego 2011
Zawieszenie w czynnościach członka zarządu spółki z o.o. ? wzór uchwały rady nadzorczej.
Ustawodawca pozostawił uznaniu wspólników dokładne określenie kompetencji władz spółki z o.o. Umowa spółki może, na przykład, przekazać radzie nadzorczej prawo zawieszenia w czynnościach, z ważnych powodów,...
Gabor Gościński   |   04 lutego 2011
Uchwała wspólników wyrażająca wymaganą przez ustawę zgodę na dokonanie czynności prawnej przez spółkę ? wzór.
Spółka z o.o., podobnie jak każda osoba prawna, działa przez swoje organy. Realizują one różne funkcje: właścicielską, zarządczą oraz kontrolną. Istnieją jednak kategorie spraw, w których ustawodawca wymaga...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres