www.prawnik-online.eu   »   Tag: spółka z o.o.
TAG: spółka z o.o.
WYNIKÓW: 36
Gabor Gościński   |   26 stycznia 2011
Wstąpienie spadkobierców wspólnika do spółki z o.o. ? wzór zawiadomienia.
Udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest zbywalnym prawem majątkowym. Oznacza to, że może być przedmiotem obrotu, a także dziedziczenia. Nabycie udziału w drodze spadku nie musi jednak oznaczać wstąpienia...
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Umowa zbycia udziałów ? wzór.
Udział, w jednym z kilku znaczeń, to ogół praw i obowiązków wspólnika spółki z o.o. Jako część kapitału zakładowego spółki, przedstawia określoną wartość ekonomiczną. Jest prawem zbywalnym i tym samym może być...
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Uchwała zarządu w sprawie utworzenia oddziału spółki z o.o. ? wzór.
Oddział, z prawnego punktu widzenia, jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną spółki, mającą siedzibę poza miejscowością stanowiącą siedzibę spółki. Z ekonomicznego punktu widzenia jest natomiast narzędziem...
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Protokół ze zwyczajnego zgromadzenia wspólników ? wzór z komentarzem.
Zgromadzenie wspólników jest najwyższym organem spółki z o.o. i może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny. Wspólnicy podczas jego obrad podejmują rozstrzygające dla funkcjonowania spółki decyzje w formie uchwał....
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Lista wspólników spółki z o.o. ? wzór.
Na zarządzie, jako organie prowadzącym sprawy oraz reprezentującym spółkę z o.o., ciąży wiele obowiązków. Mają one różny charakter oraz zapewniają realizację poszczególnych zasad obrotu gospodarczego. Między innymi ze...
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Księga udziałów ? wzór.
KSH nakłada na zarząd spółki z o.o. wiele obowiązków, od których spełnia zależy odpowiedzialność jego członków wobec spółki, z brakiem udzielenia absolutorium włącznie.
Gabor Gościński   |   20 stycznia 2011
Pełnomocnictwo do głosowania na zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu ? wzór.
Wspólnicy spółki z o.o. wykonują swoje funkcje właścicielskie poprzez uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywanie prawa głosu. Ustawodawca nie wymaga jednak bezpośredniego działania udziałowca i wprost przewiduje...
Gabor Gościński   |   20 stycznia 2011
Zwołanie zgromadzenia wspólników ? wzór zaproszenia z komentarzem.
Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą spółki z o.o. To na jego forum wspólnicy realizują swoje uprawnienia właścicielskie i podejmują decyzje kluczowe dla spółki. KSH wprost wymienia sprawy, w których...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres