www.prawnik-online.eu   »   Tag: spółka z o.o.
TAG: spółka z o.o.
WYNIKÓW: 36
Gabor Gościński   |   04 lutego 2011
Powołanie nowego członka zarządu spółki z o.o. ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Zgodnie z art. 201 § 4 KSH członek zarządu powoływany jest uchwałą wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. W praktyce wspólnicy często korzystają z dyspozycji ustawowej, jednak w każdym przypadku do dokonania zmiany...
Gabor Gościński   |   04 lutego 2011
Odwołanie członka zarządu spółki z o.o. ? wzór uchwały i protokołu z nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników.
Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników (art. 203 § 1 KSH). Jest to ich prawo bezwzględne, które nie może być wyłączone w żaden sposób. Mogą je zrealizować w każdym czasie trwania...
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Sprzeciw członka zarządu co do przeprowadzenia sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki ? wzór.
Zarząd spółki z o.o., jeżeli jest wieloosobowy, powinien działać kolegialnie i podejmować decyzje większością głosów. Z tych też powodów, każdemu jego członkowi przysługuje prawo sprzeciwienia się przeprowadzeniu sprawy...
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki ? wzór.
Zgodnie z art. 208 § 3 KSH, każdy członek zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności spółki. Jednak wobec sprzeciwu choćby jednego z pozostałych członków,...
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Uchwała zarządu spółki z o.o. w sprawie przekraczającej zakres zwykłych czynności spółki ? wzór.
Zgodnie z art. 208 § 4 KSH, jeżeli przed załatwieniem sprawy nie przekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki, choćby jeden z pozostałych członków sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uprzednia uchwała...
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Umowa ustanowienia prawa użytkowania udziału ? wzór.
Udział jest zbywalnym prawem majątkowym i jako taki może być przedmiotem użytkowania. Użytkownik posiada wówczas prawo do używania i pobierania z niego pożytków.
Gabor Gościński   |   28 stycznia 2011
Umowa ustanowienia zastawu na udziałach ? wzór.
Udział jest zbywalnym prawem majątkowym i jako taki może być przedmiotem zastawu. Zastawnik może wówczas dochodzić z niego zaspokojenia bez względu na to, kto jest aktualnym właścicielem udziału, i z pierwszeństwem przed jego...
Gabor Gościński   |   26 stycznia 2011
Zarządzenie dopłat ? wzór wezwania wspólników do wniesienia dopłaty.
W trakcie funkcjonowania spółki z o.o. może zaistnieć wiele sytuacji wymagających dodatkowych środków finansowych. Instytucją pozwalającą przezwyciężyć przejściowe trudności płatnicze spółki, zrealizować kosztowne...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres