www.prawnik-online.eu   »   Tag: testament
TAG: testament
WYNIKÓW: 46
redaktor   |   29 lipca 2013
Wyrok TK: prawo do zachowku nie narusza Konstytucji
W dniu 25 lipca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone pytania prawne Sądu Okręgowego w Warszawie Wydział XXIV Cywilny oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie II Wydział Cywilny dotyczące zachowku.
redaktor   |   28 kwietnia 2013
Jaka jest różnica między zrzeczeniem się dziedziczenia a odrzuceniem spadku?
W świetle art. 1047 Kodeksu cywilnego niedopuszczalne jest zawieranie umowy o spadek po osobie żyjącej. Taka umowa jest bowiem nieważna. Wyjątek stanowi zawarta u notariusza umowa zrzeczenia się dziedziczenia. Jej uregulowanie...
redaktor   |   02 marca 2013
Pozew o zachowek - omówienie
Dochodzenie roszczenia o zachowek odbywa się w trybie procesowym z powództwa spadkobiercy lub spadkobierców ustawowych osoby zmarłej pominiętych w pozostawionym testamencie.
redaktor   |   24 lutego 2013
Pozew o zachowek - wzór
Podstawą prawną roszczenia o zachowek jest art. 991 par. 1 Kodeksu cywilnego. Ustawodawca podaje w nim, że zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli...
redaktor   |   20 grudnia 2012
Wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku - wzór
Na podstawie art. 959 Kodeksu cywilnego spadkodawca może powołać do całości lub części spadku po sobie jedną lub kilka osób.
redaktor   |   18 grudnia 2012
Wniosek o sądowe otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o stwierdzenie nabycia spadku - omówienie
W świetle art. 649 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego sąd albo notariusz otwiera i ogłasza testament, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy.
redakcja   |   27 sierpnia 2012
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z testamentu - wzór
Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydawane jest przez sąd na wniosek osoby mającej w tym interes. Osobami zainteresowanymi są w szczególności spadkobiercy. Stwierdzenie nabycia spadku następuje w postępowaniu prowadzonym...
LexisNexis   |   25 kwietnia 2012
Prawo cywilne w praktyce gminy ? najnowsze regulacje prawne
W dniu 15 czerwca br. w Warszawie odbędzie się szkolenie z zakresu prawa cywilnego w praktyce gminy ? najnowsze regulacje prawne. Szkolenie poprowadzi prof. Bartosz Rakoczy.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres