www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Umowa notarialna o ustalenie obowiązku alimentacyjnego ? co zawiera?

redaktor 13 września 2012 Umowa notarialna o ustalenie obowiązku alimentacyjnego ? co zawiera?

W świetle art. 138  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, strony mogą ustalić obowiązek alimentacyjny w drodze zawartej umowy notarialnej.

Sprawdż:

DZIAŁ III OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY

Za dopuszczalnością  umów alimentacyjnych wypowiedział się  Naczelny Sąd Administracyjny  w wyroku z dnia 14 maja 2008 r.,  I OSK 1195/07. Wyraził on w nim następujący pogląd:"(...) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego może przybrać postać zarówno świadczeń dobrowolnych, jak i w następstwie dochodzenia ich przed sądem. Uprawniony i zobowiązany do alimentacji mogą w szczególności ustalić rodzaj i zakres świadczenia w umowie zawartej na zasadach ogólnych, w ugodzie zawartej przed mediatorem (445[2] w zw. z art. 183[15] kpc) w toku posiedzenia pojednawczego (art. 184 k.p.c.) wreszcie w trybie procesowym przed sądem".

Akt notarialny

Umowa o alimenty może mieć formę aktu notarialnego  W tym celu należy z ojcem dziecka  ustalić kwotę alimentów, termin oraz sposób ich płatności. Następnie wspólnie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu udać się do notariusza w celu zawarcia umowy notarialnej określającej obowiązek alimentacyjny.

Co zawiera

Umowa notarialna o ustalenie obowiązku alimentacyjnego powinna zawierać:

 • datę sporządzenia umowy;
 • oznaczenie stron oraz ich przedstawicieli ustawowych (np. małoletnie dziecko) reprezentowane przez matkę /ojca………………….(imię, nazwisko, adres);
 • ustaloną kwotę alimentów;
 • termin przekazania alimentów ( np. do 15 dnia każdego miesiąca  za miesiąc poprzedni);
 • formę płatności alimentów (np. na  wskazany  rachunek bankowy);
 • możliwość naliczania odsetek w przypadku opóźnienia płatności;
 • zapis o dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez dłużnika;
 • własnoręczny podpis stron  lub ich przedstawicieli ustawowych

Ważne!

Oświadczenie dłużnika o dobrowolnym poddaniu się egzekucji oznacza, że dłużnik wyraża odgórnie zgodę na dochodzenie przez wierzyciela roszczeń z tytułu powstałych zaległości alimentacyjnych bez postępowania sądowego. 

Tytuł egzekucyjny

Akt notarialny zawierający niniejsze oświadczenie jest tytułem  egzekucyjnym. Można  wtedy wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności. W przypadku, gdy dłużnik przestaje płacić ustalone notarialnie alimenty tytuł egzekucyjny wraz klauzulą wykonalności  staje się tytułem wykonawczym ( art. 777 par. 1 pkt 5 K.p.c.). Można wtedy skierować go do komornika w celu wszczęcia egzekucji z majątku dłużnika ( np. z osiąganego wynagrodzenia za pracę).

Sprawdż:

Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności - wzór

Ważne!

Na podstawie art. 138  w powiązaniu z art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego strony mogą zmienić umowę, jeżeli zachodzą zmiany w zakresie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego i usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Sprawdż również:

Od czego zależy wysokość alimentów na dziecko?

Podstawa prawna:

 - art. 777 par.1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 23 września 2013 roku


OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: alimenty notariusz poradnik alimentacyjny umowa alimentacyjna
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres