www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja
KATEGORIA: Windykacja Kanał RSS
WYNIKÓW: 92
redaktor   |   20 lutego 2014
Wniosek dłużnika o zwrot depozytu - wzór
Zgodnie z art. 693[11] par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego na żądanie dłużnika sąd zwróci mu depozyt, jeżeli wierzyciel nie zażądał wydania depozytu.
redaktor   |   19 lutego 2014
Wniosek wierzyciela o wydanie depozytu sądowego - wzór
Sąd na pisemny wniosek wierzyciela wyda mu złożony przez dłużnika depozyt. Zezwala na to art. 693[14) Kodeksu postępowania cywilnego.
redaktor   |   18 lutego 2014
Zawiadomienie wierzyciela o złożeniu przedmiotu świadczenia  do depozytu sądowego - wzór
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 468 par. 1 Kodeksu cywilnego o złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić wierzyciela, chyba że zawiadomienie napotyka trudne do...
redaktor   |   16 lutego 2014
Wniosek dłużnika o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego - wzór
Dłużnik spłacając wierzycielowi zobowiązanie finansowe powinien żądać od niego potwierdzenia odbioru złożonego w jego obecności.
redaktor   |   30 stycznia 2014
Zawiadomienie dłużnika o dokonanej cesji wierzytelności - wzór
Na podstawie art. 509 Kodeksu cywilnego wierzyciel może bez zgody dłużnika dokonać przelewu jego wierzytelności na osobę trzecią (np. firmę windykacyjną) chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie.
redaktor   |   17 stycznia 2014
Klauzula wykonalności - jakie ma brzmienie i do czego uprawnia?
Posiadany przez wierzyciela tytuł egzekucyjny nie jest podstawą do rozpoczęcia i przeprowadzenia egzekucji komorniczej.
redakcja   |   09 listopada 2013
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności prawomocnemu wyrokowi sądowemu - wzór
Prawomocny wyrok sądowy zaopatrzony w klauzulę wykonalności pozwala na skierowanie go do egzekucji.
redaktor   |   07 listopada 2013
Wniosek o  wydanie odpisu prawomocnego  wyroku wraz z nadaniem mu klauzuli wykonalności - wzór
Prawomocny wyrok sądowy nie uprawnia wierzyciela do rozpoczęcia egzekucji komorniczej. Jest on bowiem tytułem egzekucyjnym, ale nie wykonawczym.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres