www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Właściwość funkcjonalna ? czyli czym zajmuje się cywilny sąd apelacyjny?

Gabor Gościński 14 marca 2011 Właściwość funkcjonalna ? czyli czym zajmuje się cywilny sąd apelacyjny?

Sąd apelacyjny

W polskim systemie prawnym sądami I instancji są sądy rejonowe i okręgowe. Ustawodawca uznał bowiem, że istnieje pewien katalog spraw z definicji trudniejszych i posiadających większy ciężar gatunkowy. O tym, czy sprawę cywilną rozpozna sąd rejonowy czy sąd okręgowy, rozstrzygają przepisy o właściwości rzeczowej. Konsekwencją tego różnienia jest istnienie dwóch równorzędnych sądów II instancji – okręgowych i apelacyjnych, z tym że sądy apelacyjne rozpoznają środki odwoławcze od orzeczeń sądów okręgowych wydanych w I instancji.

Co do zasady, sąd apelacyjny tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch okręgów sądowych (co najmniej dwóch sądów okręgowych) i dzieli się on na wydziały: cywilny, karny, oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.

Właściwość funkcjonalna sądów apelacyjnych

Jak wynika z powyższego, sądy apelacyjne powołane są w pierwszej kolejności do rozpoznawania w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń sądów okręgowych wydanych w I instancji (art. 18 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z dnia 12 września 2001 roku). Jako przykład ich innych funkcji można wymienić:
1) wyznaczanie sądu rejonowego do rozpoznawania sprawy, gdy sąd właściwy nie może rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności z powodu przeszkody (art. 44 KPC),
2) orzekanie o wyłączeniu sędziego sądu okręgowego, jeżeli sąd ten nie może wydać postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów (art. 52 § 1 KPC),
3) przyjmowanie skarg kasacyjnych od własnych orzeczeń (art. 3985 § 1 KPC) czy też
4) kontrola skargi kasacyjnej pod względem wymogów formalnych (art. 3986 KPC). 

Nie jest to oczywiście całokształt czynności, do których pełnienia powołane są sądy apelacyjne. Wynika on z wielu ustaw i innych przepisów o charakterze procesowym. Powyższe wyliczenie ma na celu jedynie przykładowe wskazanie typowego zakres kompetencji.

Sprawdź również : 

rodzaje właściwości sądów
właściwość funkcjonalna sąd rejonowy
właściwość funkcjonalna sąd okręgowy 
właściwość funkcjonalna sąd apelacyjny 
właściwość miejscowa ogólna sądów cywilnych
właściwość miejscowa przemienna sądów cywilnych
właściwość miejscowa wyłączna sądów cywilnych
właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu nieprocesowym
właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu procesowym 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne sąd apelacyjny właściwość funkcjonalna
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres