www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Właściwość funkcjonalna ? czyli czym zajmuje się cywilny sąd okręgowy?

Gabor Gościński 14 marca 2011 Właściwość funkcjonalna ? czyli czym zajmuje się cywilny sąd okręgowy?

Sąd okręgowy

W polskim systemie prawnym sądami I instancji są sądy rejonowe i okręgowe. Ustawodawca uznał bowiem, że istnieje pewien katalog spraw z definicji trudniejszych i posiadających większy ciężar gatunkowy. O tym, czy sprawę cywilną rozpozna sąd rejonowy czy sąd okręgowy, rozstrzygają przepisy o właściwości rzeczowej. Zasadą jest, że zarówno w postępowaniu procesowym, jak i nieprocesowym, kompetencja do rozstrzygnięcia sporu w I instancji przysługuje sądowi rejonowemu. Sąd okręgowy właściwy jest tylko w enumeratywnie wyliczonych przypadkach.

Co do zasady, sąd okręgowy tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch sądów rejonowych i dzieli się on na wydziały: cywilny, karny, penitencjarny i nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń karnych, pracy, ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczy. Ponadto, w Sądzie Okręgowym w Warszawie działają jako wydziały: sąd ochrony konkurencji i konsumentów oraz  sąd wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych, a także odrębna jednostka organizacyjna do spraw rejestrowych powierzonych temu sądowi na podstawie odrębnych przepisów

Właściwość funkcjonalna sądów okręgowych

Jak wynika z powyższego, sądy okręgowe powołane są do rozpoznawania spraw w I instancji w granicach swej właściwości rzeczowej i miejscowej (art. 16 i 507 KPC). Jako przykład ich innych funkcji można wymienić:
1) rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń sądów rejonowych (art. 16 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Dz. U. z dnia 12 września 2001 roku),
2) wyznaczanie sądu rejonowego do rozpoznawania sprawy, gdy sąd właściwy nie może rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności z powodu przeszkody (art. 44 KPC),
3) orzekanie o wyłączeniu sędziego sądu rejonowego, jeżeli sąd ten nie może wydać postanowienia z powodu braku dostatecznej liczby sędziów (art. 52 § 1 KPC),
4) przyjmowanie i kontrola pod względem formalnym środków odwoławczych od własnych orzeczeń (art. 369 § 1  i art. 397 § 2 KPC) czy też
5) rozpoznawanie zażaleń na własne postanowienia, jeżeli zarzucają one nieważność postępowania lub są oczywiście zasadne (art. 395 § 2 KPC). 

Nie jest to oczywiście całokształt czynności, do których pełnienia powołane są sądy okręgowe. Wynika on z wielu ustaw i innych przepisów o charakterze procesowym. Powyższe wyliczenie ma na celu jedynie przykładowe wskazanie typowego zakresu kompetencji.

?Sprawdź również : 

rodzaje właściwości sądów
właściwość funkcjonalna sąd rejonowy
właściwość funkcjonalna sąd okręgowy 
właściwość funkcjonalna sąd apelacyjny 
właściwość miejscowa ogólna sądów cywilnych
właściwość miejscowa przemienna sądów cywilnych
właściwość miejscowa wyłączna sądów cywilnych
właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu nieprocesowym
właściwość rzeczowa sądów cywilnych w postępowaniu procesowym 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne sąd okręgowy właściwość funkcjonalna
Ocena: 3,09
Gabor Gościński
PORADY: 83    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres