www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Wspólny PIT a zajęcie nadpłaty przez komornika

redaktor 25 kwietnia 2015 Wspólny PIT a zajęcie nadpłaty przez komornika

Stroną postępowania jest jedno z małżonków. Poznajmy stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. II FSK 979/12.

Stan faktyczny

Ze wspólnego rozliczenia rocznego małżonków za 2009 rok złożonego w marcu 2010 roku powstała nadpłata.  Nadpłatę z PIT – 37 urząd skarbowy przekazał na rachunek bankowy komornika, tytułem spłaty zobowiązania  jednego z małżonków. Urząd skarbowy odmówił wszczęcia postepowania o zwrot nadpłaty.

Powstał spór prawny o to,  czy nadpłata, o której mowa w art. 72 par. 1 pkt 1 i art. 92 par. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -  Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz.U. 2012.749) ,  mogła zostać zajęta w toczącym się postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko mężowi strony na wniosek wierzyciela. Co istotne, klauzula wykonalności nie  została nadana na drugiego z małżonków.

Regulacja prawna

Z art. 72 par. 1pkt 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

W świetle art. 92 par. 3. małżonkowie wspólnie opodatkowani na podstawie odrębnych przepisów ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz solidarna jest ich wierzytelność o zwrot nadpłaty podatku.

Na podstawie art. 831 par. 1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji prawa niezbywalne.

Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego

Sprawa ta była przedmiotem zainteresowania  Naczelnego Sadu Administracyjnego (NSA). W dniu 27 marca 2014 r. zapadł wyrok w powyższej sprawie (sygn. akt  II FSK 979/12).  

Tezy:

1. Solidarna wierzytelność z art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej, jako wyjątkowa instytucja podatkowa – dotyczy tylko zwrotu podatku dla podatnika, przysługuje tylko małżonkom (podatnikowi) i nie przysługuje podmiotom wchodzącym w miejsce jednego z małżonków i dochodzącym roszczeń cywilnoprawnych względem tylko jednego z małżonków, zwłaszcza kiedy działania tych podmiotów dotyczą roszczenia o zwrot nadpłaty.

2. Art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej nie może być subsydiarną podstawą odmowy zwrotu dla jednego z małżonków nadpłaty z tytułu wspólnego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (art. 6 ust. 2 ) i legitymizować faktu, że organ podatkowy przekazał komornikowi sądowemu środki na podstawie „zajęcia wierzytelności”, które, z uwagi na datę wystawienia „zajęcia” i datę złożenia wniosku o nadpłatę przez małżonków mogło dotyczyć jedynie roszczenia o nadpłatę, tj. prawa niezbywalnego nie podlegającego egzekucji.

Z uzasadnienia :

„(...) Solidarna wierzytelność z art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej, jako wyjątkowa instytucja podatkowa – dotyczy tylko zwrotu podatku dla podatnika i obejmuje tylko małżonków (podatników). Nie przysługuje ona podmiotom wchodzącym w miejsce jednego z małżonków i dochodzących roszczeń cywilnoprawnych względem niego, zwłaszcza gdy dotyczy to roszczenia o nadpłatę. (...).

(...) Sąd Najwyższy, w wyroku z dnia 24 maja 2002 r. II CKN 892/00 (OSNC 2003, nr 5, poz. 74) wyraził też pogląd, (...) uregulowanie dotyczące nadpłat zawarte w Ordynacji podatkowej, nie przewiduje stosowania przepisów Kodeksu cywilnego, a zasada autonomii i odrębności prawa podatkowego w stosunku do prawa cywilnego nie wymaga potwierdzenia ani szerszego uzasadnienia. (...). (...) Sąd Najwyższy, w uchwale z dnia 26 listopada 2003 r. (III CZP 84/03, Wokanda 2004/5/3)  (...) uznał też, że podatek jest świadczeniem publicznoprawnym, o zakresie którego rozstrzyga Ordynacja podatkowa, (...)".

Podsumujmy:

Organ podatkowy nie może prawnie przekazać nadpłaty  wynikającej z PIT – 37 komornikowi. Stanowi ona bowiem stanowi ona prawo niezbywalne, które nie podlega egzekucji. W kwestii nadpłaty  mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, a  tylko posiłkowo przepisy  Kodeksu postępowania cywilnego.

Żródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/29C854641B

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ulga prorodzinna komornik zwrot podatku postępowanie egzekucyjne
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres