www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Dochodzenie wykonania alimentów.

redakcja 20 października 2011 Dochodzenie wykonania alimentów.Przedawnienie roszczeń 


Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat 3. Nie oznacza to jednak utraty prawa do żądania alimentów, a jedynie możliwość uchylenia się zobowiązanego od świadczeń za wcześniejszy okres. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia zasądzając odpowiednią sumę pieniężną (w uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć zasądzone świadczenie na raty).

Postępowanie egzekucyjne 

Zobowiązany do alimentów, który nie wykonuje zobowiązania w orzeczonej wysokości i terminie, może spodziewać się wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Postępowanie to może być wszczęte nawet wówczas, gdy zobowiązany dobrowolnie wypełnia obowiązek. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, w tym przypadku tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Komornik jest związany wnioskiem egzekucyjnym wierzyciela, nie ma prawa badać zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Jest zobowiązany wszcząć i prowadzić postępowanie egzekucyjne zgodnie z wnioskiem wierzyciela i złożonym wyrokiem lub postanowieniem zaopatrzonym w klauzulę wykonalności. Nawet złożenie przez dłużnika dowodu zapłaty egzekwowanej należności nie daje prawa komornikowi do odstąpienia od prowadzenia egzekucji. Komornik wstrzyma się z czynnościami, ale dalszy bieg egzekucji uzależniony jest od decyzji wierzyciela. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik zawiadamia o tym wierzyciela, który może zachować się w trojaki sposób, tj.: może żądać dalszego prowadzenia egzekucji, złożyć wniosek o jej umorzenie albo zachować się biernie. Żądanie wierzyciela jest dla komornika wiążące, wobec decyzji o prowadzeniu egzekucji komornik będzie prowadził ją w dalszym ciągu.

Jeżeli egzekucja jest prowadzona z wynagrodzenia za pracę lub niektórych innych wierzytelności, dłużnik, przeciwko któremu wszczęta została egzekucja alimentów, mimo że dobrowolnie zaspokaja alimenty w terminie i wysokości określonych w tytule wykonawczym, może jednak skutecznie - stosownie do okoliczności - w drodze skargi kwestionować czynności komornika w zakresie obciążenia go kosztami egzekucyjnymi. Na wniosek dłużnika egzekucja komornicza może być umorzona, jeżeli uiści on wszystkie wymagane świadczenia i złoży do depozytu sądowego – za pośrednictwem komornika – sumę równoważną 6-miesięcznym alimentom oraz upoważni komornika do podjęcia tej sumy w przypadku zwłoki w spełnianiu zobowiązań. Komornik korzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, że dłużnik popadł w zwłokę z uiszczeniem świadczeń wymagalnych, równocześnie wszczyna z urzędu egzekucję.

Sprawdź równiez : Wysokość opłat komorniczych w sprawach o egzekucję

Ewentualne zastrzeżenia co do czynności komornika można wnieść w ramach skargi na tę czynność do sądu rejonowego przy którym działa komornik w terminie tygodniowym od daty czynności.

Jeśli zobowiązany do alimentów wyjechał za granicę, sądy okręgowe są organami pośredniczącymi w egzekwowaniu alimentów zagranicznych i mają obowiązek udzielać wszystkim zainteresowanym wyczerpujących informacji o tym, jakie czynności należy podjąć, aby doszło do wykonania wyroku alimentacyjnego za granicą oraz jakie dokumenty, gdzie i w jakiej formie należy w tym celu złożyć (każdy kraj i każda z umów międzynarodowych mogą mieć własne wymagania formalne). 

Sprawdź również :

- pozew o alimenty
- pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
- alimenty w pytaniach i odpowiedziach
- alimenty - wzory dokumentów
alimenty i ojcostwo

Źródło: http://www.codziennikprawny.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: egzekucja komornik alimenty
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1619    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres