www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Obowiązki pracodawcy i pracownika   »   Karta ewidencji czasu pracy - co zawiera

redaktor 18 grudnia 2011 Karta ewidencji czasu pracy - co zawieraKarta ewidencji czasu pracy.doc
Roczna karta czasu pracy.doc
Karta ewidencji czasu pracy ( miesięczna).doc

Zakres informacji

W treści par. 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., nr 62,poz.  286 ze zm.) ustawodawca podaje jaki zakres informacji obejmuje  karta ewidencji czasu pracy.

Karta ewidencji czasu pracy  powinna być prowadzona  imiennie dla każdego pracownika  i zawierać informacje w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedzielę i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy a także urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Co istotne, w stosunku do pracowników młodocianych pracodawca uwzględnia w ewidencji także czas ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Wyjątek

Na podstawie art.149 par. 2 K.p. w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej pracodawca prowadzi kartę ewidencji czasu pracy z tym, że nie podaje w niej konkretnych godzin pracy tychże pracowników.

Ważne!

Do karty ewidencji czasu pracy pracownika pracodawca dołącza jego wnioski o udzielenie czasu wolnego od pracy w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych. Ustawodawca nie określa wzoru karty ewidencji czasu pracy, dlatego też  pracodawca może utworzyć go  samodzielnie z uwzględnieniem informacji podanych w par. 8  pkt 1 niniejszego rozporządzenia. 

Ważne!

Pracodawca na żadanie pracownika  ma obowiązek udostępnienia mu do wglądu  karty ewidencji jego czasu pracy.

Podstawa prawna: 

- art. 94 pkt 9a K.p.;
- art.149 K.p.;
- par. 8 pkt 1, par. 8a Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r., nr 62, poz.286 ze zm.)

Stan prawny na 18 grudnia 2011 roku

Temat powiązany :

- Prowadzenie ewidencji czasu pracy 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: czas pracy ewidencja czasu pracy
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres