www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone dotyczące zwrotu kosztów za odesłany towar

redaktor 15 lutego 2015 Klauzule niedozwolone dotyczące zwrotu kosztów za odesłany towar

Poniżej znajdą Państwo klauzule niedozwolone w branży handlu elektronicznego dotyczące zwrotu kosztów towaru po odstąpieniu przez konsumenta od umowy.

I. Brak zwrotu kosztów

1. Numer wpisu: 3038, data wpisu: 12 kwietnia 2012 r.

"W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających w/w warunki gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 5% kosztu zamówienia brutto"(wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 grudnia  2011 r., sygn. akt XVII AmC 2347/11).

2. Numer wpisu: 3497, data wpisu: 6 sierpnia 2012 r.

"Koszt przesyłki zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi kupujący. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi" (wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 maja 2012 r., sygn. akt XVII AmC 464/12).

3. Numer wpisu: 3754, data wpisu: 20 września 2012 r.

"W przypadku zwrotu lub wymiany towaru nie zwracamy kosztów przesyłki (nie dotyczy reklamacji)" (wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 lipca 2012 r., sygn. akt XVII AmC 2955/12)

4. Numer wpisu: 4097, data wpisu: 11 grudnia 2012 r.

"Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 września 2012 r., sygn. akt XVII AmC 3781/12 ).

5. Nr wpisu 4585, data wpisu: 30 kwietnia 2013 r.

„Koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi. (...) Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru" (wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 stycznia 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3812/12 ).

6. Nr wpisu: 5103, data wpisu: 2 sierpnia 2013 r.

"W przypadku odstąpienia od umowy koszty przesyłki towaru w obie strony pokrywa Klient" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 marca  2013 r., sygn. akt XVII AmC 5340/12 ).

II. Pomniejszenie zwracanej kwoty

1. Numer wpisu: 3038, data wpisu: 12 kwietnia 2012 r.

"W przypadkach uzasadnionych reklamacji lub zwrotów spełniających w/w warunki gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres, po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 5% kosztu zamówienia brutto"(wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 grudnia  2011 r., sygn. akt XVII AmC 2347/11).

2. Numer wpisu: 5641, data wpisu: 16 maja 2014 r.

 "Jeżeli zwracany towar nie posiada oryginalnego opakowania firmowego lub opakowanie jest zniszczone w stopniu utrudniającym dalszy bezpieczny transport lub stan opakowania obniża wartość handlową towaru, SKLEP pomniejszy zwracaną cenę sprzedaży o koszty nowego opakowania, nie mniej niż 40%" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 grudnia 2011 r., sygn. akt XVII AmC 3878/10).

3. Numer wpisu: 5682, data wpisu: 21 maja 2014 r.

 "Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony, zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt XVII AmC 27823/13 ).

4. Numer wpisu: 5890, data wpisu: 12 maja 2014 r.

"Za zwrot towaru sklep pobiera 5% wartości zamówienia - opłata ta uwzględnia koszty przygotowania towaru do wysyłki" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu  Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 września 2014 r., sygn. akt XVII AmC 27427/13 ).

III.  Potrącenie dodatkowych  kosztów

1. Numer wpisu: 4317, data wpisu: 20 marca 2013 r.

"Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego, tzn. koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi, a wszelkie dodatkowe koszty np. Przekazu pocztowego będą potrącone ze zwracanej kwoty" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia  29 listopada 2012 r., sygn. akt XVII AmC 3297/12).

2. Numer wpisu: 4664, data wpisu: 22 maja 2013 r.

"Sklep gwarantuje zwrot wartości zamówienia przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Zwrot wartości zamówienia pomniejszany jest dodatkowo o poniesiony przez sklep xxx. pl koszt dostawy również wtedy gdy zamówienie było wysłane na koszt sklepu i opłata ta nie była pobrana w pierwotnym zamówieniu" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 2994/12).

3. Numer wpisu: 4837, data wpisu: 7 czerwca 2013 r.

"W przypadku odstąpienia od umowy kupna koszt wysyłki zwrotnej pokrywa nabywca towaru, a zwracana nabywcy kwota zostanie automatycznie pomniejszona o faktycznie poniesione koszty wysyłki, koszty bankowe, związane z przelewem zwrotnym środków na konto nabywcy oraz ubezpieczenia przesyłki i opłaty za pobranie należności, jeśli takie zostały poniesione" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3015/12).

4. Numer wpisu: 5013, data wpisu: 26 czerwca 2013 r.

"W przypadku odstąpienia od umowy otrzymujesz cenę uiszczoną tytułem nabycia towaru po pomniejszeniu jej o koszty wykonania przelewu. Nie możesz żądać zwrotu kosztów dostawy i odesłania towaru" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3916/12 ).

5. Numer wpisu: 5058 , data wpisu: 31 lipca 2013 r.

"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Koszt wysyłki i odesłania towaru nie podlega zwrotowi. W przypadku zwrotu towarów opłaconych za pobraniem przez koszt wysyłki rozumiemy również koszt prowizji za pobranie pieniędzy przez Pocztę lub firmę kurierską" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3909/12 ).

6. Numer wpisu: 5118, data wpisu: 5 maja 2013 r.

"Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt bez uwzględnienia kosztów dostawy i kosztów odesłania produktu" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3888/12 ).

7. Numer wpisu: 5594, data wpisu: 25 marca 2014 r.

"Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego, tzn. koszt dostawy i odesłania nie podlega zwrotowi, a wszelkie dodatkowe koszty np. przekazu pocztowego będą potrącone ze zwracanej kwoty..." (wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie -  Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 listopada 2012 r., sygn. akt XVII AmC 3276/12).

 IV. Termin zwrotu

1. Numer wpisu: 3796, data wpisu: 8 pażdziernika  2012 r.

"Jeśli wszystkie wyżej wymienione warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie [...]" (wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie -  Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt XVII AmC 508/12 ).

2. Numer wpisu: 3842, data wpisu: 17 pażdziernika 2012 r.

 "Pieniądze zwracane są w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki zwrotnej. Koszty opłat związanych z transferem środków ponosi kupujący"(wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 15 czerwca 2012 r., sygn. akt AmC 718/12).

3. Numer wpisu: 4509, data wpisu: 22 kwietnia 2013 r.

"Środki finansowe za zwrócony towar Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego towaru" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3777/12 ).

4.  Numer wpisu: 5115, data wpisu: 5 sierpnia 2013 r.

"Za zwrócone produkty zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zwracanego towaru na wskazany adres lub rachunek (razem z towarem należy zwrócić oryginalną fakturę)" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia  28 marca 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3941/12).

 V. W zależności od sposobu odesłania przesyłki

1. Numer wpisu: 3559, data wpisu: 8 sierpnia 2012 r.

"Jeśli zwrot wynikał z winy sklepu, to zostanie zwrócony także koszt przesyłki. Dotyczy to jednak tylko przesyłek przesłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej (np. list priorytetowy)" (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt XVII AmC 1803/12 ).

VI. Promocja darmowej dostawy

1. Numer wpisu: 3576, data wpisu: 8 sierpnia 2012 r.

 "W przypadku gdy zwracany towar został dostarczony z zerowym kosztem dostawy - koszt dostawy zostanie odliczony od ceny towaru" (wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 czerwca 2012, sygn. akt XVII AmC 3827/12).

2. Numer wpisu: 4098, data wpisu:  11 grudnia 2012 r.

"2. (...) Koszty przesyłki nie są zwracane. 3. (...) Jeżeli towar został wysłany na koszt sprzedawcy, od zwracanej wartości towaru zostaną potrącone poniesione przez sprzedawcę koszty przesyłki" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 26 września XVII AmC 3839/12).

3. Numer wpisu: 4419, data wpisu: 4 kwietnia 2013 r.

"...Sklep gwarantuje zwrot ceny równej cenie produktu,...Koszty przesyłki towaru nie są zwracane...Jeśli zamówienie było zrealizowane z wysyłką gratis, od wartości zwrotu zostanie odjęty koszt tej wysyłki wg cennika Poczty Polskiej" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt XVII AmC 3343/12 ).

4. Numer wpisu: 4517, data wpisu: 22 kwietnia 2013 r.

"Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej wartości produktu. Kwota zwracana klientowi na konto to kwota za towar. Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Jeżeli klient zwracając towar korzystał z promocji "Wysyłka za darmo" to w dokumencie korygującym zostanie doliczony koszt wysyłki wg obowiązującego cennika kosztów wysyłki. Kwota zwrotu na konto zostanie pomniejszona o koszty wysyłki" ( wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 stycznia 2013 r., sygn. akt XVII AmC 1886/12).

Podsumujmy:

Podane wyżej klauzule niedozwolone  naruszają art. 7 ust. 3 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jedn.: Dz. U. 2012 poz. 1225 ). Stanowi on, że  w razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Ustawa ta została uchylona przez Ustawę  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U. z  2014 r., poz. 827), ale  niedozwolone zapisy umowne są w dalszym ciągu aktualne.

W świetle art. 32 ust. 1 nowej ustawy konsumenckiej w sytuacji odstąpienia od umowy po odesłaniu towaru przedsiębiorca zwraca konsumentowi „wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy”.

Przedsiębiorca nie może :

1) obciążać konsumenta kosztami odesłania towaru,

2) pobierać żadnych dodatkowych opłat z tytułu zwrotu towaru.

Takie postanowienia zawarte w regulaminie  sklepu internetowego obciążają dodatkowo konsumenta (wpisy nr 3497 i nr 4837).

Przedsiębiorco! Jeżeli w regulaminie swojego Sklepu internetowego posiadasz podobne klauzulę, usuń je niezwłocznie !

Regulaminy zgodne z prawem w 2015 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów 
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sklep internetowy klauzule niedozwolone regulamin sklepu internetowego klauzule niedozwolone: odstąpienie od umowy
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres