www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks wyborczy
KATEGORIA: Kodeks wyborczy Kanał RSS
WYNIKÓW: 84
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 7 Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu
Art. 238. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w formie obwieszczenia oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu. W obwieszczeniu zamieszcza się podstawowe informacje...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 8 Ważność wyborów
Art. 241. § 1. Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 9 Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu
Art. 247. § 1. Wygaśnięcie mandatu posła następuje w przypadku: 1) śmierci posła; 2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 3) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 4) zrzeczenia...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 10 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Art. 252. § 1. Komitet wyborczy ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych: 1) ogólnokrajowych - jeżeli zarejestrował swoje listy kandydatów co...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 255. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 256. Do Senatu wybiera się 100 senatorów według zasady większości. Art. 257. Zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 2 Okręgi wyborcze
Art. 260. § 1. W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze. § 2. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru województwa. Granice okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic okręgów...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 3 Szczególne zadania komisji wyborczych
Art. 262. § 1. Wybory do Senatu przeprowadzają: 1) Państwowa Komisja Wyborcza; 2) okręgowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu; 3) obwodowe komisje wyborcze powołane dla wyborów do Sejmu.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 4 Zgłaszanie kandydatów na senatorów
Art. 263. § 1. Partia polityczna, która wchodzi w skład koalicji wyborczej utworzonej w celu wspólnego zgłoszenia kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów albo tylko w celu wspólnego zgłoszenia kandydatów na...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres