www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks wyborczy
KATEGORIA: Kodeks wyborczy Kanał RSS
WYNIKÓW: 84
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 2 Zgłaszanie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej
Art. 296. Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłasza co najmniej 100000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie musi być poparte podpisami zgłaszających.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 3 Karty do głosowania
Art. 307. Państwowa Komisja Wyborcza, po sporządzeniu listy kandydatów, zarządza wydrukowanie potrzebnej liczby kart do głosowania i wspólnie z okręgowymi komisjami wyborczymi zapewnia dostarczenie ich obwodowym komisjom wyborczym.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 4 Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 311. Wyborca oddaje głos na jednego z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku "x" (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki).
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 5 Ustalanie wyników głosowania i wyboru Prezydenta RP. Ważność wyborów
Art. 313. Obwodowa komisja wyborcza po ustaleniu wyników wyborów sporządza protokół głosowania w obwodzie w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej i przekazuje go okręgowej komisji wyborczej.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 6 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Art. 326. § 1. Komitet wyborczy ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach ogólnokrajowych publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych. § 2. Łączny czas rozpowszechniania audycji wyborczych...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział V Rozdział 7 Finansowanie kampanii wyborczej
Art. 327. § 1. Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitem, którego wysokość jest wyznaczona kwotą 60 groszy przypadającą na każdego wyborcę w kraju ujętego w rejestrze...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VI Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 328. Wybory do Parlamentu Europejskiego są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 329. § 1. W wyborach do Parlamentu Europejskiego wybiera się posłów w liczbie...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział VI Rozdział 2 Komisje wyborcze i okręgi wyborcze
Art. 339. § 1. Wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzają: 1) Państwowa Komisja Wyborcza; 2) okręgowe komisje wyborcze; 3) rejonowe komisje wyborcze; 4) obwodowe komisje wyborcze. § 2. Właściwość miejscową rejonowych...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres