www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy
KATEGORIA: Kodeksy Kanał RSS
WYNIKÓW: 808
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 4 Karty do głosowania
Art. 223. Okręgowa komisja wyborcza po zarejestrowaniu list kandydatów zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym w trybie określonym przez Państwową Komisję Wyborczą.
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 5 Sposób głosowania i warunki ważności głosu
Art. 227. § 1. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak "x" (dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy,...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 6 Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym
Art. 228. § 1. Ustalając wyniki głosowania w obwodzie, obwodowa komisja wyborcza oblicza liczbę: 1) wyborców uprawnionych do głosowania; 2) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 3) wyborców głosujących przez...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 7 Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu
Art. 238. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w formie obwieszczenia oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Sejmu. W obwieszczeniu zamieszcza się podstawowe informacje...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 8 Ważność wyborów
Art. 241. § 1. Protest przeciwko ważności wyborów do Sejmu wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 9 Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnienie składu Sejmu
Art. 247. § 1. Wygaśnięcie mandatu posła następuje w przypadku: 1) śmierci posła; 2) utraty prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów; 3) pozbawienia mandatu prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 4) zrzeczenia...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział III Rozdział 10 Kampania wyborcza w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
Art. 252. § 1. Komitet wyborczy ma prawo do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych: 1) ogólnokrajowych - jeżeli zarejestrował swoje listy kandydatów co...
prawnik   |   25 lutego 2012
Dział IV Rozdział 1 Zasady ogólne
Art. 255. Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Art. 256. Do Senatu wybiera się 100 senatorów według zasady większości. Art. 257. Zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres