www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rozwód   »   Kwestia winy w wyroku rozwodowym a sytuacja prawna dziecka po rozwodzie

redaktor 16 czerwca 2012 Kwestia winy w wyroku rozwodowym a sytuacja prawna dziecka po rozwodzie

Na podstawie  art. 57 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w  wyroku rozwodowym sąd orzeka o winie jednego  lub  obu małżonków za rozkład ich pożycia. Co istotne, rozwodzący się małżonkowie mogą już w pozwie wnieść o  rozwiązanie ich małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie. Wtedy sąd  zaniecha orzekania o winie i postępowanie dowodowe ograniczy do przesłuchania stron.

Zobacz:

ABC rozwodu - rozwód krok po kroku ( poradnik )
Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym - na co wpływa?

Wina rozkładu pożycia lub zaniechanie jej orzeczenia dotyczy jedynie rozwodzących się małżonków. Nie ma zasadniczego wpływu na ustalenie prawnej  sytuacji  małoletniego dziecka stron.

Władza rodzicielska

Działając zgodnie  z art.  58 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego  w wyroku  orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem /dziećmi  stron oraz ustala wzajemne kontakty  z dzieckiem. Potwierdza to stanowisko Sądu Najwyższego przedstawione w wyroku  z dnia 8 grudnia 1997 r., I CKN 319/97 : „Powierzenie w wyroku rozwodowym władzy rodzicielskiej nad dzieckiem stronom następuje na podstawie ustaleń faktycznych, charakteryzujących kwalifikacje rodziców oraz stan więzi emocjonalnych pomiędzy nimi i dzieckiem, a także ustaleń odnoszących się do dziecka, które wskazują jego wiek i stopień osiągniętego rozwoju umysłowego i emocjonalnego”.

Sąd może zarządzić  przeprowadzenie  wywiadu środowiskowego albo skierować rodziców oraz dziecko do Rodzinnego Ośrodka  Diagnostyczno - Konsultacyjnego.  Ośrodek ustala wtedy  stopień więzi dziecka, która łączy go z  każdym z rodziców. Niniejszego skierowania sąd dokonuje z urzędu albo na wniosek jednej ze stron.

Zobacz również:

RODK- Opinia Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w sprawach o uregulowanie kontaktów z dzieckiem, rozwód, ustalenie miejsca pobytu dziecka oraz w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej.

Działania sądu

W wyroku rozwodowym sąd może:

1) powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,

2) ograniczyć władzę  rodzicielską drugiego z rodziców  do określonych obowiązków i uprawnień  względem dziecka ( np. wybór  kierunku kształcenia, miejsce zamieszkania dziecka, zgoda na wyrobienie  dziecku paszportu),

3) pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek po przedłożeniu przez nie porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i współdziałania w sprawach dziecka.

Kontakty z dzieckiem

W wyroku orzekającym rozwód sąd ustala kontakty rodzica z dzieckiem. Sąd wyznacza wtedy  określone dni tygodnia (np. w każdy wtorek) lub  miesiąca (np. pierwszy  i trzeci wtorek miesiaca). Wskazuje również godziny oraz sposób kontaktu ( np. w miejscu zamieszkania drugiego z rodziców dziecka  oraz w jego obecności). Ustala również kontakty w okresie wakacji oraz świat. (np. w każdy drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia  w godzinach  od 14 - 18).

Porozumienie małżonków

Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Zgodnie  z najnowszą  linią orzeczniczą  SN przedstawioną w Uchwale Składu Siedmiu Sędziów SN  z dnia 5 czerwca 2012 r., III CZP 72/11 „Porozumienie małżonków o sposobie utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie nie zwalnia sądu z obowiązku orzeczenia o tych kontaktach w wyroku rozwodowym (art. 58 par. 1 k.r.o.)”.

Ważne!

Sąd orzeka również o tym w jakiej wysokości  każdy z rozwiedzionych małżonków jest zobowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowywania dziecka (alimenty).

Wyjątek

W Postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1115/00 wyrażony został następujacy pogląd: "Zakazanie rodzicom osobistej styczności z dzieckiem może być orzeczone wyjątkowo, np. gdy utrzymywanie osobistych kontaktów rodziców z dzieckiem zagraża jego życiu, zdrowiu, bezpieczeństwu bądź wpływa demoralizująco na dziecko".

Sprawdż:

Ochrona dobra dziecka przy orzeczeniu rozwodu - pogląd Sądu Najwyższego
Porozumienie stron w kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi dziećmi
Kontakty a decyzje w sprawach dziecka

Podstawa prawna:

- art. 57 - 58  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 

Stan prawny na 16 czerwca 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rozwód poradnik rozwodowy kontakty z dzieckiem wina
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres