www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rozwód   »   Odpowiedź na pozew rozwodowy - wzór z omówieniem

redakcja 27 września 2011 Odpowiedź na pozew rozwodowy - wzór z omówieniem

?

Stronnicze przedstawienie sprawy 


Moja żona złożyła pozew rozwodowy. Pozew jest jest z orzekaniem o winie. Treść pozwu jest zasadniczo zgodna z prawdą ale została przedstawiona bardzo stronniczo (z mojego punktu widzenia) przedstawiając mnie w jak najbardziej niekorzystnym świetle. Wraz z pozwem dostałem informacje, że mam dostarczyć odpowiedź na pozew. Co zrobić ? Jak odnieść się do twierdzeń zawartych w pozwie o rozwód ? Czy wystarczy, że napiszę, że z wnioskami z pozwu się zgadzam, nie zgadzam lub zgadzam się częściowo czy też musi być to w takiej rozbudowanej i szczegółowej formie jak treść samego pozwu ? 

Ustosunkowanie się do twierdzeń powoda

Osoba wnosząca pozew o rozwód do sądu bardzo często w jego uzasadnieniu wskazuje własną subiektywną, nierzadko podkoloryzowaną wizję rozkładu pożycia małżeńskiego. Często też powód bez uzasadnienia obarcza drugiego małżonka winą za rozkład małżeństwa lub chce  np. powierzenia władzy rodzicielskiej dla siebie z czym nie do końca zgadza się drugi małżonek.  Odpowiedź na pozew rozwodowy daje drugiemu małżonkowi szansę zakwestionowania twierdzeń powoda. Osoba wnosząca odpowiedź na pozew o rozwód powinna odnieść się do pozwu i wskazanych w nim żądań oraz wskazać własne stanowisko w sprawie tj. czy chce rozwodu, czy rozwód miałby być orzeczony bez ustalania winy itp.
Jeżeli małżonek nie zgadza się z twierdzeniami powoda wówczs należy to wyraźnie zaznaczyć w odpowiedzi. 

Oddalenie powództwa w całości lub części

Jeżeli strona uważa powództwo za całkowicie bezzasadne wówczas wnosi o oddalenie powództwa w całości. Jeżeli strona uważa powództwo za bezzasadne tylko co do części żądań – wówczas wnosi o oddalenie powództwa w tej części. Ważne aby wyraźnie zaznaczyć, w której części strona uznaje powództwo. 

Czy wniesienie odpowiedzi na pozew rozwodowy jest obowiązkowe ? 

Wniesienie odpowiedzi na pozew nie jest obowiąkowe, jest to uprawnienie pozwanego a nie obowiązek ( art. 207 § 1. Kodeksu postępowania cywilnego ) Odpowiedź na pozew składa się w formie pisemnej, do tego sądu, który zarządził doręczenie odpisu pozwu. Od odpowiedzi na pozew sąd nie pobiera żadnej opłaty. Odpowiedź wnosi się przed pierwszą rozprawą. Odpowiedź na pozew daje stronie możliwość  przedstawienia swojego stanowiska w sprawie, wskazanie dowodów na potwierdzenie swoich twierdzeń, wniesienia odpowiedzi na postawione zarzuty.

Jakie elementy zawiera pismo odpowiedzi na pozew rozwodowy

Każde pismo procesowe ( odpowiedź na pozew jest pismem procesowym ) skierowane do sądu powinno zawierać enumeratywnie wyliczone w art. 126 Kodeksu postępowania cywilnego składniki : 1)  oznaczenie sądu, do którego jest skierowane jest pismo, imię i nazwisko oraz adresy stron ( dotyczy pierwszego pisma ) biorących udział w postępowaniu jak również pełnomocników. 2 ) oznaczenie rodzaju pism ( Odpowiedź na pozew o rozwód ) 3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. 4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika procesowego. 5) wymienienie załączników a więc informacje o załączonych do pisma dokumentach. 

Obligatoryjne elementy odpowiedzi na pozew o rozwód :

- określenie żądanie ( np. oddalenie pozwu w całości lub części z którą się nie zgadzamy )
- wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających nasze żądanie.

Fakultatywnie elementy odpowiedzi na pozew o rozwód :

- wniosek o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność rozprawy
- wezwanie na rozprawę określonych świadków lub biegłych
- wniosek o przeprowadzenie oględzin
- polecenie dostarczenia na rozprawę przez powoda określonych dokumentów / rzeczy

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rozwód pozew rozwodowy odpowiedź na pozew
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1595    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres