www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Rodzice a dzieci   »   Zgoda na wyjazd niepełnoletniego dziecka za granicę - czy jest potrzebna ?

wanda50plus 22 września 2014 Zgoda na wyjazd niepełnoletniego dziecka za granicę - czy jest potrzebna ?

Odpowiedż na to pytanie przynosi niniejszy artykuł

Posiadanie przez dziecko paszportu nie jest tożsame ze zgodą na wyjazd. O istotnych sprawach dziecka  jego rodzice zawsze decydują wspólnie. Do takich spraw należy zgoda na wyjazd dziecka za granicę np. w celach edukacyjnych, leczniczych lub na wypoczynek.

Regulacja prawna

W świetle art. 97 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (KRiO) jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Z art. 97 par. 2  KRiO  wynika, że  o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie. W razie w braku porozumienia między  rodzicami każde z nich  może zwrócić się z tym problemem do sądu rejonowego, wydział rodzinny i nieletnich w miejscu zamieszkania dziecka.  Stosownie do art. 97 par. 2 KRiO sąd wydaje wtedy postanowienie, które  zastępuje zgodę  jednego z rodziców .

Zgoda na wyjazd

Niepełnoletnie dziecko, które posiada swój paszport może wyjechać za granicę z jednym z rodziców albo pod opieką innej osoby dorosłej. W przypadku, gdy dziecko wyjeżdża z jednym z rodziców, wtedy konieczna jest na niego zgoda drugiego  rodzica. W sytuacji gdy, dziecko jedzie za granicę pod opieką osoby dorosłej, wówczas oboje rodzice wyrażają zgodę na jego wyjazd.

Potwierdził to Sąd Najwyższy w Postanowieniu  z dnia 6 marca 1985 r. (III CRN 19/85) zgodnie z którym „(...) wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.

Sprawdż:

Wniosek do sądu o wyrażenie zgody na wyjazd dziecka za granicę na wakacje - wzór

Co istotne, w Postanowieniu z dnia 14 października 1970 r. (III CRN 181/70), Sąd Najwyższy stwierdził, że wyjazd i zatrzymanie dziecka wbrew woli drugiego rodzica i bez zgody sądu może być uznane za nadużycie władzy rodzicielskiej i może skutkować jej pozbawieniem.

Przykład

1. Rodzice dziecka są małżeństwem. Sąd rodzinny ograniczył ojcu dziecka władzę rodzicielską do prawa kontaktu z dzieckiem. Tutaj matka dziecka może samodzielnie  decydować o  wyjeżdzie z dzieckiem za granicę.

2. Rodzice dziecka nie są małżeństwem. Dziecko mieszka  z matką. Matka chce go zabrać za granicę, ponieważ chce zobaczyć sie z mieszkającą tam rodziną. Dziecko ma  już własny paszport, ale  zgodę na wyjazd dziecka musi uzyskać od jego ojca. W świetle Uchwały  Sądu Najwyższego z dnia 11 listopada 1971 r. (III CZP 69/71) „Na wyjazd za granicę na pobyt stały małoletniego wraz z jednym z rodziców, któremu w wyroku rozwodowym powierzono wykonywanie władzy rodzicielskiej, potrzebne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, jeżeli drugi z rodziców, któremu powierzono nadzór nad wychowaniem dziecka, nie złożył oświadczenia wyrażającego zgodę na wyjazd dziecka”.

Klauzula notarialna

Zgoda na wyjazd niepełnoletniego dziecka  za granicę  musi  być potwierdzona stosowną klauzulą notarialną. Pismo sporządza rodzic/rodzice dziecka, a notariusz potwierdza jedynie autentyczność jego /ich podpisów złożonych w  kancelarii.

Przykładowy wzór oświadczenia:

....................., 2014 , - ........ - ........

.......................................................

...................................................... (oznaczenie rodzica/rodziców dziecka: imię/imiona, nazwisko, adres, PESEL)

Zgoda na wyjazd dziecka za granicę

Wyrażam/ Wyrażamy zgodę na wyjazd córki/syna ................... (imię/imiona, nazwisko, PESEL ), która/ który posiada paszport nr ............ do ................. (nazwa kraju docelowego) na okres  od .......... do ......... 20 ..... r. pod opieką ........................ (imię, nazwisko, PESEL) posiadająca paszport nr ............

 

Na czas wyjazdu  ......................... (imię  nazwisko osoby pod opieką której dziecko wyjeżdża za granicę) może podejmować wszelkie decyzje dotyczące dziecka.


........................................ (podpis/podpisy notarialnie poświadczone)

Załącznik: - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka

 Ważne!

Potwierdzoną notarialnie zgodę na wyjazd dziecka  za granicę musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły na język kraju docelowego. Jest ona bowiem wymagana przy wjeżdzie do tego kraju oraz przy jego opuszczeniu.

WAŻNE!

Jeżeli podane tutaj informacje są niewystarczające

 Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Stan prawny na 22 września 2014 roku

 

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sąd dziecko władza rodzicielska
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Komentarze
~grzymek015 28 Lip 2017 o godz.13:56
Ciekawe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
0
~grzymek015 28 Lip 2017 o godz.13:56
Ciekawe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
0
~grzymek015 28 Lip 2017 o godz.13:56
Ciekawe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
0
~grzymek015 28 Lip 2017 o godz.13:56
Ciekawe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
0
~grzymek015 28 Lip 2017 o godz.13:56
Ciekawe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
0
~grzymek015 28 Lip 2017 o godz.13:56
Ciekawe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
0
~grzymek015 28 Lip 2017 o godz.13:56
Ciekawe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
0
~grzymek015 28 Lip 2017 o godz.13:56
Ciekawe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
0
~grzymek015 28 Lip 2017 o godz.13:56
Ciekawe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
0
~grzymek015 28 Lip 2017 o godz.13:56
Ciekawe
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ
OCEŃ
0
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres