www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Opłaty sądowe   »   Opłata sądowa od pozwu lub wniosku - kiedy i gdzie?

redaktor 08 października 2011 Opłata sądowa od pozwu lub wniosku - kiedy i gdzie?

Wysokość opłat sądowych została uregulowana w Ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594).

Jakie pisma podlegają opłacie sądowej?

Na podstawie art.3 ust. 2 niniejszej ustawy opłacie podlegają następujące pisma:

1) pozew i pozew wzajemny;
2) apelacja i zażalenie;
3) skarga kasacyjna i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
4) sprzeciw od wyroku zaocznego;
5) zarzuty od nakazu zapłaty;
6) interwencja główna i uboczna;
7) wniosek:
a) o wszczęcie postępowania nieprocesowego,
b) o ogłoszenie upadłości,
c) o wpis i wykreślenie w księdze wieczystej,
d) o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym i w rejestrze zastawów oraz o zmianę i wykreślenie tych wpisów;
8) skarga:
a) o wznowienie postępowania,
b) o uchylenie wyroku sądu polubownego,
c) na orzeczenie referendarza sądowego,
d) na czynności komornika;
9) odwołanie od decyzji oraz zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty , Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Co istotne, opłacie podlega wniosek o wydanie na podstawie akt: odpisu, wypisu, zaświadczenia, wyciągu, innego dokumentu oraz kopii, a  także wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej (opłata kancelaryjna).

Kiedy dokonuje się opłaty sądowej?

Opłaty sądowej należy dokonać przy wniesieniu do sądu pisma, które jej podlega. Opłata sądowa może być stała, stosunkowa lub podstawowa.

W jaki sposób?

Opłatę sądową od pozwu lub wniosku można uiścić w następujący sposób:

1) wpłacając wymaganą kwotę bezpośrednio w kasie sądu lub

2) dokonać opłaty sądowej w formie znaków opłaty sądowej na oryginale wniosku albo

3) dokonać przelewu bankowego na numer rachunku bankowego danego sądu – konto dochodów budżetowych.

Ważne!

Opłata sądowa może być wniesiona w formie znaków opłaty sądowej, jeżeli jej wysokość nie przekracza 1500 zł. Powyżej wskazanej kwoty opłaty należy dokonać bezpośrednio w kasie sądu lub przelewem na konto dochodów budżetowych danego sądu.

Wnosząc opłatę na rachunek sądu, należy dodatkowo podać sygnaturę akt sprawy i kogo dana sprawa dotyczy. Jeżeli sygnatura nie jest wiadoma, wtedy należy podać nazwę wydziału sądu  oraz informację kogo dotyczy określona wpłata.

Podstawa prawna:

- art. 3 ust. 2 i 3, - art.10, - art.11 Ustawy  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 90, poz. 594)

Stan prawny na 8 pażdziernika 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: koszty sądowe sąd opłaty sądowe
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres