www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Patentowanie wynalazków - data pierwszeństwa

chilli 13 sierpnia 2012 Patentowanie wynalazków - data pierwszeństwa

Zgodnie z brzmieniem art. 13 ust. 1 pwp[1] pierwszeństwo do uzyskania patentu oznacza sie według daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP. Co istotne, o pierwszeństwie rozstrzyga jedynie data, a nie godzina zgłoszenia. Dokonując zgłoszenia należy zachować formę pisemną. Można dokonać tego za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej. Jednakże w przypadku zgłoszenia za pomocą telefaksu konieczna jest czytelność takiego zgłoszenia oraz dostarczenie oryginału w nieprzekraczalnym terminie 30 dni[2], [3].

Poza opisanym wyżej klasycznym przypadkiem pierwszeństwa wskazuje się także na szczególne jego typy określane zbiorczo jako uprzednie pierwszeństwo. W jego obrębie wyróżnia się uprzednie pierwszeństwo wynikające ze zgłoszenia w zagranicznym urzędzie patentowym oraz uprzednie pierwszeństwo będące konsekwencją wystawienia go na wystawie.

By móc skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa należy złożyć odpowiednie oświadczenie, a także załączyć dowód potwierdzający zgłoszenie wynalazku we wskazanym państwie albo wystawienie go na konkretnej wystawie.

Istotne jest, iż ten typ pierwszeństwa podlega dziedziczeniu i jest zbywalny. Przy czym zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 ustawy pwp[4]dla umowy o przeniesienie pierwszeństwa konieczna jest forma pisemna ad solemndatem[5]

PIERWSZEŃSTWO KONWENCYJNE

Wspomniane wyżej pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia jest rezultatem związania się przez Polskę umowami międzynarodowymi. Wobec tego jego uzyskanie jest możliwe według zasad wypływających z tych umów. I tak w myśl art. 4 konwencji paryskiej dokonanie poprawnego zgłoszenia o udzielenie prawa ochronnego na wynalazek w jednym z Państw Związku Ochrony Własności Przemysłowej daje zgłaszającemu bądź jego następcy prawnemu uprawnienie do skorzystania z prawa pierwszeństwa w celu dokonania zgłoszenia w innych państwach. Jednakże uprawnienie to jest ograniczone w czasie. Otóż dla wynalazków określono nieprzekraczalny termin 12 miesięcy[6].

Skorzystanie z tego rodzaju pierwszeństwa w Polsce ma ograniczony zasięg podmiotowy. Bowiem zgodnie z brzmieniem art. 40 pwp w sytuacji, gdy polski obywatel posiadający miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bądź polska osoba prawna dąży do uzyskania patentu poza granicami Polski, to w pierwszej kolejności musi zgłosić taki wynalazek w polskim Urzędzie Patentowym.

PIERWSZEŃSTWO Z WYSTAWY

Kolejnym rodzajem uprzedniego pierwszeństwa jest pierwszeństwo wynikające z wystawienia wynalazku na wystawie[7] w Polsce lub za granicą.

I tak, w myśl przepisów pwp, wskazuje się na następujące kategorie wystaw:

1) wystawy międzynarodowe oficjalne oraz oficjalnie uznane oraz
2) wystawy publiczne w Polsce, wskazane przez Prezesa Urzędu Patentowego

[8].


[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2000 Nr 49 poz. 508 ze zm.)

[2] K. CELIŃSKA - GRZEGORCZYK, Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 35.

[3] M. DU VALL, Prawo własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, projekty ra-cjonalizatorskie, tom 1, Zakamycze, Kraków 2005, s. 33.

[4] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2000 Nr 49 poz. 508 ze zm.)

[5] K. CELIŃSKA - GRZEGORCZYK, Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 35.

[6] Konwencja paryska o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. zmie-niona w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r., w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., w Londynie dnia 2 czerwca 1934 r., w Lizbonie dnia 31 października 1958 r. i w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. - Akt sztokholmski z dnia 14 lipca 1967 r. (Dz. U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51). Art. 4; art. 14 pkt 1 pwp.

[7] Art. 15 pwp.

[8] M. DU VALL, Prawo własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, projekty ra-cjonalizatorskie, tom 1, Zakamycze, Kraków 2005, s.33-37.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: patent przesłanka nowości data pierwszeństwa
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres