www.prawnik-online.eu   »   Tag: patent
TAG: patent
WYNIKÓW: 15
chilli   |   03 września 2012
Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku przez Urząd Patentowy RP
Kolejną fazą postępowania, po dokonaniu zgłoszenia wynalazku, w sprawie uzyskania patentu, są czynności podejmowane przez Urząd Patentowy RP w toku rozpatrywania zgłoszenia wynalazku. Natomiast jest to możliwe dopiero po...
chilli   |   24 sierpnia 2012
Unieważnienie i wygaśnięcie patentu - część II
Prawa wyłączne wynikające z patentu mogą zostać unieważnione, co w rezultacie prowadzi do uznania tych praw za niebyłe już od samego początku. Z kolei wygaśnięcie patentu jest jednoznaczne z przerwaniem istnienia praw...
chilli   |   24 sierpnia 2012
Rodzaje patentów
Na gruncie obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku (dalej pwp) można wyróżnić patenty, patenty dodatkowe oraz zależne. Te ostatnie różnią sie od "zwykłych" tym, że wynalazki nimi chronione...
chilli   |   17 sierpnia 2012
Unieważnienie i wygaśnięcie patentu - część I
Prawa wyłączne wynikające z patentu mogą zostać unieważnione, co w rezultacie prowadzi do uznania tych praw za niebyłe już od samego początku. Z kolei wygaśnięcie patentu jest jednoznaczne z przerwaniem istnienia praw...
chilli   |   17 sierpnia 2012
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - część II
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w zakresie spraw odnoszących się do ochrony własności przemysłowej.
chilli   |   13 sierpnia 2012
Jak dokonać zgłoszenia wynalazku ?
By móc opatentować konkretny wynalazek należy dokonać jego zgłoszenia. Etap ten jest niezmiernie istotny, bowiem błędne zgłoszenie może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia procesu badania zgłoszonego rozwiązania...
chilli   |   13 sierpnia 2012
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - część I
Jak wynika z brzmienia obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku Urząd Patentowym stanowi centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach z zakresu własności przemysłowej (art.259 pwp).
chilli   |   13 sierpnia 2012
Patentowanie wynalazków - data pierwszeństwa
Konieczne do uzyskania przez wynalazek patentu jest spełnianie określonych przez obowiązujące przepisy przesłanek, w tym przesłanki nowości. Cezurą czasową właściwą dla ustalenia tego wymogu jest data, według której oznacza...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres