www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Sprzedaż   »   Sprzedaż konsumencka: Kontrowersyjna klauzula niedozwolona - znasz ją?

redaktor 16 grudnia 2014 Sprzedaż konsumencka: Kontrowersyjna klauzula niedozwolona - znasz ją?

Do Rejestru Klauzul Niedozwolonych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisuje postanowienia umowne uznane przez SOKiK jako abuzywne.

W dniu 15 maja 2012 roku do Rejestru  Klauzul Niedozwolonych  pod nr 3191 została wpisana następująca klauzula:  „W sprawach nieuregulowanych umową strony stosować będą przepisy Kodeksu Cywilnego”.

Jej abuzywność potwierdził Sąd Okręgowy – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyrokiem z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie o sygnaturze XVII AmC 452/10. Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 21 października 2011 r. (sygn. akt VI ACa 618/11) uznał apelację za niezasadną.

Poznajmy stanowisko SOKiK

Z uzasadnienia wyroku wynika, że „(...)  wskazana klauzula może wprowadzić konsumenta w błąd, iż w sprawach nieuregulowanych umową strony będą musiały stosować wyłącznie przepisy Kodeksu cywilnego. Należy bowiem stwierdzić, (...) że Przedsiębiorca narzuca stosowanie tylko przepisów Kodeksu cywilnego, podczas gdy zgodnie z art. 535[1] k.c. stosuje się je dopiero w przypadku, gdy sprzedaż konsumencka nie jest uregulowana w odrębnych przepisach.

Tymczasem lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego o sprzedaży stanowi Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

(...) w odniesieniu do umów z udziałem konsumenta (art. 22[1]1 k.c.), a więc także do umowy sprzedaży, ustawodawca wprowadził ponadto regulacje szczególne umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa oraz umów zawieranych na odległość (ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

(...) Sąd zważył, iż w przypadku kwestionowanego wzorca z 2009 r. w sprawach spornych wynikłych na gruncie umowy należy w pierwszej kolejności stosować uregulowania Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, a jeśli nie reguluje ona spornej kwestii, w dalszej dopiero kolejności można powoływać się na przepisy Kodeksu cywilnego”.

... oraz  dwa inne niedozwolone zapisy umowne

1. Numer wpisu: 911, data wpisu: 17 listopada 2006 r., branża: sprzedaż konsumencka
„Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany wyrób na okres 12 miesięcy od daty wydania. W zakresie odpowiedzialności z tytułu reklamacji i rękojmi obowiązują przepisy art. 556-568, 577- 581 Kodeksu Cywilnego”
(wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 września 2006 r. , sygn. akt XVII AmC 91/05).

 2. Numer wpisu: 1255, data wpisu: 4 września 2007 r., branża: nieruchomości
"W sprawach nie uregulowanych w tej umowie, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę firmy"
(wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 kwietna 2007 r. sygn. akt  XVII AmC 66/06).

Zmiana w prawie

W dniu 25 grudnia br. zacznie obowiazywać nowa Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827). Uchyli ona :

  1. Ustawę z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225),
  2. Ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176, z późn. zm.).

W dalszym ciągu swoją aktualność  zachowa przepis art. 353[1] Kodeksu cywilnego, gdzie przepisy Działu I (Tytuł XI Sprzedaż) stosuje się do sprzedaży konsumenckiej wtedy, gdy nie ma innych przepisów prawnych (ustawa) które  ją regulują.

Żródło: http://www.prawokonsumenckie.pl/pl/kn/klauzule-niedozwolone-3191-XVII-AmC-452-10

Przedsiębiorco! Jeżeli posiadasz w swoim regulaminie sprzedaży taką lub podobnie brzmiącą klauzulę usuń ją niezwłocznie z obrotu konsumenckiego.

Regulaminy zgodne z prawem 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy napisać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: regulamin sklepu internetowego sprzedaż konsumencka poradnik konsumenta klauzule niedozwolone ? sprzedaż konsumencka
Ocena: 2126,42
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1