www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku przez Urząd Patentowy RP

chilli 03 września 2012 Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku przez Urząd Patentowy RP

Jedną z tych czynności jest ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku, które jest dokonywane przez Urząd Patentowy niezwłocznie po upływie osiemnastu miesięcy od daty pierwszeństwa do uzyskania patentu, chyba że zgłaszający w okresie dwunastu miesięcy od daty pierwszeństwa złożył wniosek o dokonanie ogłoszenia w terminie wcześniejszym; Jednakże należy mieć na względzie, iż nie dokonuje się ogłoszenia jeżeli odnosi sie ono do wynalazku tajnego (art. 56 - 62 pwp) bądź też gdy przed terminem ogłoszenia wydana została decyzja ostateczna o umorzeniu postępowania albo o odmowie udzielenia patentu (art. 43 ustawy p.w.p.). Jednocześnie Urząd Patentowy dokona ogłoszenia, gdy tylko ustaną okoliczności wstrzymujące jego wykonanie.

Od dnia takiego ogłoszenia osoby trzecie mają możliwość zapoznania się z opisem zgłoszeniowym rozwiązania, na który składa się opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe a także załączone rysunki.

Następnie sporządza się sprawozdanie o stanie techniki, na które składa się wykaz publikacji branych pod uwagę przy ocenie zgłoszonego wynalazku; Sprawozdanie takie sporządza sie dla każdego zgłoszenia wynalazku, które podlega ogłoszeniu i następnie przekazuje się je zgłaszającemu (art. 47 ustawy p.w.p.). Co ważne przepisy nie wskazują konkretnego terminu na dokonanie takiego sprawozdania. Otóż ustawodawca określił, iż powinno to nastąpić "niezwłocznie".

W przypadku braku ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu, Urząd Patentowy RP ma możliwość wydania decyzji o odmowie udzielenia patentu. Jednakże przed wydaniem takiej decyzji wyznacza zgłaszającemu termin do zajęcia stanowiska co do zebranych dowodów i materiałów mogących świadczyć o istnieniu przeszkód do uzyskania patentu (art. 49 ustawy p.w.p.); Przy czym na zgłaszającym nie ciąży ustawowy obowiązek odniesienia sie do stanowiska Urzędu Patentowego RP.

Natomiast jeżeli Urząd Patentowy RP nie stwierdzi braku ustawowych warunków do uzyskania patentu, a upłynął już okres sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o zgłoszeniu, wydaje decyzję o udzieleniu patentu (art. 52 ust. 1 ustawy p.w.p.). Udzielenie patentu stwierdza się przez wydanie dokumentu patentowego; częścią składową tego dokumentu jest opis patentowy obejmujący opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe i rysunki; opis patentowy jest publikowany przez Urząd Patentowy (art. 54 ustawy p.w.p.).

Każdy udzielony patent podlega wpisowi do rejestru patentowego (art. 53 ustawy p.w.p.)[1],[2].


[1] A.M DEREŃ, Prawo własności przemysłowej : wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych : komentarz i omówienie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001, s. 47-52.

[2] Z. MIKLASIŃSKI, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001, s. 79-97.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: patent Urząd Patentowy RP
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres