www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Alimenty na dziecko: Co należy zrobić, żeby móc je otrzymać

redaktor 02 kwietnia 2015 Alimenty na dziecko: Co należy zrobić, żeby móc je otrzymać

Istnieje możliwość dochodzenia alimentów jeszcze przed narodzeniem się dziecka, o czym mówi art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Po uzyskaniu informacji o  ciąży matka dziecka może w dowolnym momencie, ale przed porodem, wystąpić do sądu o pozyskanie niezbędnych środków, jednak tylko przez okres pierwszych trzech miesiące po urodzeniu. Dochodzenie należności na dziecko jeszcze nie narodzone jest sprawą rozciągającą się w czasie, dlatego też najlepszym rozwiązaniem w tym wypadku byłby wnioskowanie o zabezpieczenie alimentacyjne na mocy art. 754 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jedną z możliwości polubownego egzekwowania alimentów jest zawarcie umowy pomiędzy stronami, najlepiej umowy notarialnej, w której to jedna ze stron zobowiązuje się do płacenia świadczenia alimentacyjnego na dziecko. W umowie należy zawrzeć miesięczną wysokość świadczenia, termin oraz sposób jego wypłacania. 

Kolejną możliwością jest zawarcie dobrowolnego porozumienia stron przed sądem, o czym mówi art. 184 Kodeksu postępowania cywilnego, to jest sprawy cywilnej, której charakter na to zezwala. Wyżej wymieniona sprawa może być uregulowane na drodze ugody zawartej przed wniesieniem pozwu, czyli w tak zwanym postępowaniu pojednawczym, które przeprowadza sąd w składzie jednoosobowym, zgodnie z art. 185 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Jak mówi art. 185 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, o wezwanie do próby ugodowej  można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego, czyli sądu w którego okręgu miejsce zamieszkania ma strona od której egzekwujemy świadczenie alimentacyjne na nasze dziecko. W wezwaniu należy przedstawić sprawę jak najbardziej zwięźle.

Następnie poza postepowaniem pojednawczym strony mogą zawrzeć ugodę sądową na każdym etapie postępowania np. procesu o alimenty, o czym mówi art. 223 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Ugodowe załatwianie spraw cywilnych wynika wprost z zasady rozporządzalności (dyspozycyjności), która umożliwia stronom dysponowanie swymi prawami podmiotowymi, jak i rozporządzaniem przez strony czynnościami procesowymi oraz całym tokiem postępowania.

Kolejną możliwością może być rozwiązanie sporu alimentacyjnego na drodze mediacji, o czym mówi art. 1831 Kodeksu postępowania cywilnego. Mediacja to nic innego jak pośredniczenie w sporze osoby trzeciej, w tym wypadku osoby fizycznej mającej pełną zdolność do czynności prawnych i korzystającą w pełni z praw publicznych, za wyjątkiem czynnych zawodowo sędziów. Zadaniem mediatora jest stworzenie stronom pozostającym w sporze dogodnych, satysfakcjonujących warunków do zawarcia ugody.

Podstawową cechą mediacji jest jej uniwersalizm i dobrowolność, oznacza to, że jeżeli druga strona z własnej woli nie będzie chciała rozwiązać sporu, nie możemy jej zmuszać do negocjacji i zawarcia ugody. Mediacja jest również niejawna, co oznacza, że mediator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy w związku z prowadzoną mediacją.

Mediację prowadzić można w każdym momencie, z tym, że po wszczęciu postępowania sądowego po zamknięciu pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę, sąd może skierować strony do mediacji tylko na ich zgodny wniosek. Mediację prowadzi się na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy o mediację lub postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Konsekwencją mediacji jest zawarta przed mediatorem ugoda, która ma moc prawną ugody sądowej. Ugoda sądowa zawarta w postępowaniu pojednawczym czy postępowaniu mediacyjnym zrównana jest z wyrokiem sądowym.

Alimenty na dziecko możemy dochodzić również w przypadkach kiedy strona uchyla się od ich wypłacania. W takiej sytuacji możemy wystąpić do :

- sądu z pozwem o alimenty, jeżeli nie zostały jeszcze zasądzone,

- sądu z pozwem o podwyższenie alimentów, jeżeli zasądzone alimenty są zbyt niskie,

- zakładu pracy dłużnika, jeżeli zobowiązany nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego,

- naczelnika zakładu karnego, w przypadku kiedy dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności,

- komornika, w przypadku kiedy sąd wydał wyrok zasądzający alimenty, a strona w dalszym ciągu uchyla się od ich płacenia.

Należy podkreślić, że obowiązek alimentacyjny nie jest równoznaczny z rozwodem czy separacją, są to dwie zupełnie odrębne sprawy, które się ze sobą nie łączą.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2014.0.101),
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788)

 Autor: mgr Iwona Lewandowska

O autorce: Iwona Lewandowska – urodzona 7 lipca 1987 roku w Krakowie. Absolwentka studiów prawniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu prawa dowodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na co dzień interesująca się podróżami i szeroko pojętą kulturą Japonii.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dziecko alimenty na dziecko obowiązek alimentacyjny wyrok alimentacyjny
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1