www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Jak dokonać zgłoszenia wynalazku ?

chilli 13 sierpnia 2012 Jak dokonać zgłoszenia wynalazku ?

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego RP.

W myśl unormowań z art. 31 pwp[1] zgłoszenie wynalazku w celu uzyskania patentu powinno obejmować:

1) podanie, na które składa się przynajmniej oznaczenie zgłaszającego, sprecyzowanie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzieleni patentu bądź patentu dodatkowego.
2) opis wynalazku ujawniający jego istotę
3) zastrzeżenie lub zastrzeżenia patentowe
4) skrót opisu (ust.1 )

Poza tym zgłoszenie takie, o którym mowa wyżej, powinna również zawierać rysunki, w sytuacji, gdy są one konieczne do zrozumienia wynalazku (ust. 2)

Jak stanowi art. 33 ust. 1 pwp opis wynalazku powinien w sposób jasny i wyczerpujący przedstawić wynalazek. Otóż sprowadza się to do tego, że na podstawie opisu znawca powinien mieć możliwość urzeczywistnienia wynalazku. Taki opis powinien zwłaszcza zawierać tytuł zgodny z przedmiotem wynalazku, sprecyzowanie dziedziny techniki, której wynalazek dotyczy, a także znany zgłaszającemu stan techniki. Ponadto powinien przedstawiać w szczegółowy sposób przedmiot rozwiązania wraz z objaśnieniem figur rysunków, o ile zgłoszenia zawiera rysunki oraz przykład realizacji albo stosowania wynalazku. Wobec powyższego należy podkreślić, że dokumentacja wynalazku powinna ujawniać jego istotę, co w praktyce oznacza, iż konieczne jest wykazanie spełniania przez rozwiązanie wszystkich wymaganych kryteriów, a także danych pozwalających na samodzielne wykonanie wynalazku przez wspomnianego już znawcę. W przypadku braku takiego ujawnienia Urząd Patentowy RP nie może udzielić patentu.

Kolejnym elementem zgłoszenia są zastrzeżenia patentowe wskazujące na cechy techniczne rozwiązania, zastrzegany wynalazek oraz zakres postulowanej ochrony[2]. Takie zastrzeżenia powinny być sformułowane w sposób zwięzły i jednoznaczny. Co więcej, w całości powinny być poparte opisem wynalazku[3].

Wśród zastrzeżeń patentowych wskazuje sie na zastrzeżenia niezależne oraz zależne. Te pierwsze przedstawiają ogół cech zgłaszanego wynalazku. Natomiast zastrzeżenia zależne przedstawiają warianty wynalazku bądź doprecyzowują cechy wskazane w części znamiennej zastrzeżenia niezależnego albo innego zastrzeżenia zależnego[4],[5].

Jedynie w przypadku, gdy zgłoszenie zostało złożone, Urząd Patentowy RP może przeprowadzić właściwe postępowanie zmierzające do udzielenia patentu na zgłoszone rozwiązanie.


[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2000 Nr 49 poz. 508 ze zm.), dalej jako pwp.

[2] art. 33 ust. 3 pwp.

[3] Lech Bieguński, Ochrona własności przemysłowej, poradnik przedsiębiorcy, Warszawa 2004, s. 13.

[4] art.33 ust. 4 pwp.

[5] M. DU VALL, Prawo własności przemysłowej: wynalazki, wzory użytkowe, projekty ra-cjonalizatorskie, tom 1, Zakamycze, Kraków 2005, s. 45-47.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: patent Urząd Patentowy RP zgłoszenie wynalazku
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres