www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo spadkowe   »   Testament   »   Kiedy sąd może stwierdzić treść testamentu ustnego - omówienie

redaktor 29 września 2011 Kiedy sąd może stwierdzić treść testamentu ustnego - omówienie

Zawiadomienie o testamencie ustnym którego treść nie została spisana.doc Wzór 1
Zawiadomienie o testamencie ustnym którego treść nie została spisana.doc Wzór 2

Treść spisanego testamentu ustnego powinna zostać stwierdzona. W art. 952 par. 2 i 3 Kodeksu cywilnego ( dalej: K.c.) ustawodawca podaje dwa sposoby stwierdzenia treści  testamentu ustnego.

Pierwszy sposób polega na tym, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisuje oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia. Podaje ona wtedy, miejsce oraz datę złożenia  oświadczenia woli  przez  spadkodawcę oraz miejsce i datę  sporządzenia  pisma. Podpisują je testator i dwaj świadkowie albo wszyscy  świadkowie (musi ich być co najmniej trzech).

Drugim sposobem jest sądowe stwierdzenie treści testamentu ustnego. Ma ono miejsce wtedy, gdy oświadczenie ostatniej woli spadkodawcy nie zostało spisane przez świadków. Jest ono możliwe w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku ( śmierć spadkodawcy) poprzez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem odnośnie tego co zawierał testament ustny. Wtedy „(…) za „testament” – stosując skrót myślowy, (…)  – uznać należy sądowy protokół przesłuchania świadków, wobec których testator podał swoją wolę”(Orzeczenie  SN z dnia 14 maja 1958 r. (1 CR 325/58).

Ważne!

Jeśli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe (np. świadek już nie żyje) albo  utrudnione (np. świadek przebywa za granicą) sąd może wtedy przesłuchać dwóch świadków, jeśli ich zeznania będą zgodne (art.952 par. 3 zd.2 K.c.).

Zawiadomienie  o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana

Na podstawie art. 661 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego kto dowie się o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że treść testamentu ustnego nie została spisana, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sąd spadku ( sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy) oraz podać imiona, nazwiska i adresy świadków testamentu, jeżeli okoliczności te są mu znane. Sąd wzywa wtedy świadków do złożenia na wyznaczonym posiedzeniu sądowym zeznań stwierdzających treść testamentu (art.662 zd. 1 K.p.c.).

Co powinno zawierać zawiadomienie sądu

Zawiadomienie sądu spadku o testamencie ustnym, którego treść nie została spisana powinno zawierać:

1) imię, nazwisko i adres osoby, która dowiedziała się o śmierci spadkodawcy oraz o tym, że treść testamenty ustnego nie została spisana;
2) datę i miejsce gdzie spadkodawca ustnie oświadczył swoją ostatnią wolę;
3) imiona, nazwiska oraz adresy świadków;
4 treść zawiadomienia;
5) załączniki (skrócony  odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy wniosku  i załączników).

W przykładowej treści zawiadomienia  można napisać:
Oświadczenie woli  zmarłego ……………nie zostało spisane przez świadków. Zachodzi więc potrzeba wezwania wymienionych wyżej świadków w celu złożenia zeznań na okoliczność stwierdzenia treści testamentu ustnego.

Jak opłata

Na podstawie art. 95 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U z 2010 r. nr 90, poz. 594) nie pobiera się opłat od wniosku o przesłuchanie świadka testamentu ustnego.

Podstawa prawna:

- art. 952  K.c., art. 661 par. 1 K.p.c., art. 662  zd. 1 K.p.c.;
- Orzeczenie SN z dnia 14 maja 1958 r. (1 CR 325/58, OSNC z 1960 nr 3)

Stan prawny na 29 września 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: testament testament ustny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres