www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Porada konsumencka: Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa a kredyt wiązany (6)

wanda50plus 07 lipca 2015 Porada konsumencka: Odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa a kredyt wiązany (6)

Stan faktyczny

Konsument X w czasie pokazu zawarł umowę  zakupu urządzenia do masażu. Otrzymał je  w  tym samym dniu. Została także spisana umowa kredytowa z Bankiem Y na zakup tego urządzenia.

Konsument X po skonsultowaniu zakupu z rodziną w  terminie 14 dni odstąpił od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy napisał wzorując się na formularzu załącznika do  Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  - Dz.U. 2014.827 (dalej: PrKonsU). Wraz z  oświadczeniem o odstąpieniu odesłał towar kurierem.  Bank po kilku dniach przysłał harmonogram spłat kredytu.

Zobaczmy przepisy

W omawianym  przypadku będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) oraz Ustawy  z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: 2014.1497).

1. Odstąpienie od umowy

Konsument X prawidłowo odstąpił od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. W terminie 14 dni od jej zawarcia  wysłał do siedziby przedsiębiorcy list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który zawierał oświadczenie o odstąpieniu od umowy ( art. 27  PrKonsU). Skorzystał  tutaj z oświadczenia stanowiącego załącznik  nr 2 ustawy (art. 30 PrKonsU). W ten sposób Konsument X miał pewny dowód na to, że od umowy odstąpił. Nie musiał składać go na urzędowym formularzu, ponieważ ustawa tego nie wymaga.

Wystarczyło, że zawiera :

1) miejscowość i datę,

2) oznaczenie konsumenta,

3) oznaczenie przedsiębiorcy,

4) tytuł oświadczenia: Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa,

5) treść oświadczenia:

  • nazwa i numer zawartej przez strony umowy,
  • miejsce  i data jej zawarcia.

6) podpis konsumenta.

Wraz z oświadczeniem Konsument X odesłał za pośrednictwem jednej z firm kurierskich zakupiony towar do siedziby przedsiębiorcy.  Mógł, ale nie musiał odsyłać towaru wraz z oświadczeniem. Miał bowiem na to 14 dni czasu od dnia wysłania oświadczenia (art. 34 ust. 1 PrKonsU). Konsument poniósł tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru ( art. 34 ust. 2 PrKonsU).

Zobacz:

Nowa ustawa konsumencka: Zakupy na prezentacji a prawo odstąpienia od umowy

2. Umowa o kredyt wiązany

W czasie pokazu  została zawarty z Konsumentem X umowa o kredyt wiązany. Umowę tę reguluje m.in.  art. 53, art. 57 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - tekst jedn.: 2014.1497 (dalej: KredytKonsU).

Zgodnie z art. 5 pkt 14 KredytKonsU umowa o kredyt wiązany to umowa o kredyt, z którego jest wyłącznie finansowane nabycie towaru lub usługi na podstawie innej umowy, a obie te umowy są ze sobą powiązane, zgodnie z którymi:

a) sprzedawca lub usługodawca udziela kredytu konsumentowi na nabycie towaru lub usługi od tego sprzedawcy

lub usługodawcy, albo

b) nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, który współpracuje ze sprzedawcą lub usługodawcą

w związku z przygotowaniem lub zawarciem umowy o kredyt, albo

c) nabycie towaru lub usługi jest finansowane przez kredytodawcę, a towar lub usługa są szczegółowo określone.

Na podstawie art. 53 ust. 1 KredytKonsU konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Z art. 57 KredytKonsU jeżeli konsument skorzystał z przyznanego mu, na podstawie odrębnych przepisów, prawa do odstąpienia od umowy na nabycie określonego towaru lub usługi, to odstąpienie konsumenta od tej umowy jest skuteczne także wobec umowy o kredyt wiązany.

Podsumujmy

Przy odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawca nie może nakładać na konsumenta żadnej kary umownej. Jakiekolwiek zapisy w regulaminie przedsiębiorcy są niedozwolone.

Przykład:

Numer wpisu: 5943, data wpisu: 16 stycznia 2015 r. branża: sprzedaż konsumencka

"W razie odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedający może kaucję zatrzymać"  - wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 31 pażdziernika 2014 r., sygn. akt  XVII AmC 13388/12.

Odstąpienie od umowy sprzedaży urządzenia do masażu  jest także skuteczne w odniesieniu do umowy o kredyt wiązany z Bankiem Y.  Bank nie powinien przesyłać Konsumentowi X żadnych pism w tej sprawie. Tak  bowiem wynika z art. 37 ust. 2 PrKonsU zgodnie z którym jeżeli umowa dodatkowa zostanie zawarta z osobą trzecią, przedsiębiorca informuje te osobę o odstąpieniu przez konsumenta od umowy. Tyle przepisy, ale tak dla bezpieczeństwa można  wysłać do banku kopię oświadczenia o odstapieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiebiorcy.

Podstawa prawna:

- art. 27, art. 34 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827),

- art. 5 pkt 14, art. 53, art. 57 Ustawy  z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: 2014.1497).

Stan prawny na 7 lipca 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: bank konsument poradnik konsumenta porada konsumencka kredyt wiązany
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres