www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie - wzór

wanda50plus 11 grudnia 2016 Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie - wzór

Jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni. Strony mogą porozumieć się w tej sprawie, ale najlepiej będzie jak zostanie to orzeczone sądownie poprzez wystąpienie małżonka płacącego alimenty do sądu o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. Poniżej przykładowy wzór pozwu. Stan faktyczny ustalony na potrzeby niniejszego wzoru: Rozwód stron nastąpił bez orzekania o winie. Alimenty otrzymuje małżonka. Komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne w tym zakresie.

........................, 2016 - ........ - ........

Sąd Rejonowy

Wydział  Rodzinny i Nieletnich

ul. …………………..

00 - 000 ……………

Powód: …………………… (imię, nazwisko, PESEL, adres)

Pozwana: ………………… ( imię, nazwisko, adres)

Wartość przedmiotu sporu: .................. zł

 Pozew

o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

Powód wnosi o:

1) ustalenie, że z dniem ......... r. wygasł z mocy prawa obowiązek alimentacyjny powoda ................ na rzecz pozwanej ............. określony wyrokiem Sądu Rejonowego w ................ z dnia ........... r. , sygn. akt  ........... .

2) zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych,

3) udzielenie zabezpieczenia przez zawieszenie z dniem ....... r. postępowania egzekucyjnego, które z wniosku pozwanej prowadzi Komornik Sądu Rejonowego w ............... ul. ................. pod sygn. akt Kmp ....... .

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński w Urzędzie Stanu Cywilnego w .................. dnia ............ r.,  który następnie został  wyrokiem Sądu Okręgowego w ............................., z dnia ......... r. został rozwiązany przez rozwód bez orzekania o winie.

Od dnia ........... r. pozwana  miała zasądzone alimenty od powoda w kwocie  po ............. zł. miesięcznie. Alimenty te egzekwuje Komornik Sądu Rejonowego w ..................... w toczącym sie postępowaniu egzekucyjnym z wniosku pozwanej, sygn. akt Kmp .... .

Pozwany w dniu ....... r. zwrócil się pisemnie do powódki o zamknięcie u Komornika  Sądu Rejonowego w ............ prowadzonego postępowania egzekucyjnego w sprawie alimentacyjnej. Powódka odpowiedziała, że "(...) z alimentami jest jej dobrze i nic w tym kierunku nie będzie robić".

Dowód:

1) potwierdzona notarialnie kserokopia wyroku rozwodowego,

2) potwierdzona notarialnie kserokopia wyroku w sprawie alimentacyjnej,

3) zaświadczenie z banku o przekazywaniu z  rachunku bankowego powoda na konto pozwanej w okresie od ....... do ........ r. kwoty ........ zł miesięcznie tytułem alimentów,

4) odpis pisma powoda z dnia ........ skierowanego do pozwanej, wraz z dowodem jego nadania,

5) odpowiedż pozwanej z dnia ......... r. skierowana do powoda,

6) pismo Komornika Sądu Rejonowego w .................. w sprawie egzekucji alimentów.

Obowiązek alimentacyjny powstal od dnia ......... r.  W związku z powyższym pięcioletni termin dostarczania środków utrzymania małżonkowi rozwiedzionemu upływa  z dniem .......... r.

Powództwo jest zatem uzasadnione, ponieważ z art. 189 K.p.c. powód jako dłużnik alimentacyjny ma interes prawny w ustaleniu nieistnienia stosunku alimentacyjnego po rozwodzie.

......................................... (podpis powoda)

Załączniki:

1) potwierdzona notarialnie kserokopia wyroku rozwodowego,

2) potwierdzona notarialnie kserokopia wyroku w sprawie alimentacyjnej,

3) zaświadczenie z banku o przekazywaniu z  rachunku bankowego powoda na konto pozwanej w okresie od ....... do ........ r. kwoty ........ zł miesięcznie tytułem alimentów,

4) pismo Komornika Sądu Rejonowego w ............................. w sprawie egzekucji alimentów,

5) odpis pisma powoda z dnia ........ skierowanego do pozwanej, wraz z dowodem jego nadania,

6) odpowiedż pozwanej z dnia ......... r. skierowana do powoda,

7) dowód wniesienia opłaty sądowej,

8) odpis pozwu,

9) odpis załączników.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: poradnik rozwodowy obowiązek alimentacyjny poradnik alimentacyjny wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego alimenty po rozwodzie
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres