www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Komornik zajął alimenty dla dziecka - co teraz?

wanda50plus 11 czerwca 2015 Komornik zajął alimenty dla dziecka - co teraz?

Na wniosek wierzyciela komornik zajmuje wszystkie wpływy na rachunek bankowy dłużnika. Komornik nie sprawdza z urzędu skąd pochodzą środki wpływające na zajęty rachunek bankowy.  Nie ma bowiem takiego obowiązku prawnego.

Sprawdż:

Komornik poszukuje majątku dłużnika - w jaki sposób?

Na podstawie art. 833 par. 6 Kodeksu postępowania cywilnego nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne  wypłacane w przypadku bezskuteczności, egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla sierot zupełnych oraz świadczenia z pomocy społecznej.

W sytuacji podanej w pytaniu można wystosować do komornika pismo o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego alimentów na dziecko.

Sprawdż także:

Czy komornik ma prawo zająć alimenty ?

Powyższe pismo powinno zawierać:
1) miejscowość i datę,
2) oznaczenie wnioskodawcy (należy podać swoje imię, nazwisko, adres),
3) oznaczenie  komornika (należy imię, nazwisko komornika i adres kancelarii komorniczej),
4) tytuł pisma: Wniosek o zwolnienie z zajętego rachunku bankowego alimentów na dziecko,
5) treść wniosku,
6) podpis wnioskodawcy.

W treści wniosku należy opisać stan faktyczny sprawy  oraz dołączyć posiadaną dokumentację. Przykładowo będzie nią wyciąg z rachunku bankowego albo zaświadczenie z banku o wpływie od dnia ........ r. do nadal na rachunek bankowy alimentów na dziecko w kwocie ...... zł , kserokopia wyroku alimentacyjnego.

Zobacz:

Wniosek do komornika o wyłączenie alimentów spod egzekucji - wzór

Pismo należy wysłać do  komornika listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub dostarczyć je osobiście i poprosić o potwierdzenie wpływu pisma na jego kopii. Kopię pisma, dowód jego nadania lub potwierdzenie złożenia pisma na jego kopii należy zachować w celach dowodowych.

Drugim sposobem odzyskania alimentów z zajetego rachunku bankowego jest wniesienie do sądu przez  opiekuna prawnego dziecka powództwa ekscydencyjnego na podstawie art. 841 Kodeksu postępowania cywilnego .

Zobacz:

Interpelacja nr 7704 w sprawie zajęcia komorniczego konta bankowego na które wpływają alimenty

Skarga na czynności komornika

W przypadku, gdy komornik dokonał zajęcia alimentów na dziecko i mimo złożenia do niego wniosku o wyłączenie  ich spod egzekucji  nie zwolnił tych środków z zajętego konta osobistego dłużnika, można  złożyć skargę na czynności komornika. Skargę wnosi się do sądu rejonowego, przy którym działa komornik prowadzący daną egzekucję.

Termin do wniesienia skargi na czynność komornika wynosi 7 dni. Liczy się on od daty dokonania tej czynności przez komornika lub otrzymania od komornika zawiadomienia o podjęciu czynności. W braku zawiadomienia - od dnia, w którym czynność powinna być dokonana (art.767 par. 4 zd.1 K.p.c.). Opłata od wniesienia skargi wynosi 100 zł (art. 25 ust.1 Ustawy  z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  - tekst jedn.: Dz.U. z 2010 nr 90 poz. 594). Można starać się o zwolnienie od niniejszej opłaty. W tym celu należy do skargi dołączyć wniosek o zwolnienie od opłaty wraz z wypełnionym formularzem oświadczenia o stanie majątkowym. Formularz taki można pobrać w sądzie lub ze strony internetowej ministerstwa sprawiedliwości : http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

Sprawdż:

Skarga na czynności komornika - omówienie

Ważne!

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 833 par. 6 Kodeksu postępowania cywilnego

Stan prawny na 11 czerwca 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: komornik postępowanie egzekucyjne wnioski do komornika egzekucja z rachunku bankowego
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres