www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Obowiązki pracodawcy i pracownika
KATEGORIA: Obowiązki pracodawcy i pracownika Kanał RSS
WYNIKÓW: 36
wanda50plus   |   16 maja 2011
Informacja o warunkach zatrudnienia na umowę o pracę zawartą  na czas określony z pracodawcą, u którego obowiązuje Regulamin pracy  -  omówienie  wzoru ze wskazaniem odpowiednich przepisów prawa pracy
Pracodawca zawierając z pracownikiem terminową umowę o pracę nie póżniej niż w ciągu 7 dni ma obowiązek udzielenia mu w formie pisemnej informacji o warunkach jego zatrudnienia. Powyższe wynika z treści 29 par.3 Kodeksu...
wanda50plus   |   05 maja 2011
Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej ? wzór z omówieniem
W świetle art. 108 par. 1 Kodeksu pracy za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu...
wanda50plus   |   27 kwietnia 2011
Zawiadomienie o zastosowaniu kary pieniężnej - wzór z omówieniem
W świetle art. 108 par. 2 Kodeksu pracy (dalej: K.p.) za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do...
redakcja   |   09 kwietnia 2011
Zgłoszenie pracodawcy do PIP
Zgodnie z art. 209 § 1 Kodeksu pracy pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności zawiadomić na piśmie właściwego państwowego inspektora pracy i właściwego...
redakcja   |   09 marca 2011
Pracownik musi dbać o dobre imię pracodawcy
Każda zatrudniona osoba bierze na siebie obowiązek dbania o dobre imię pracodawcy, co oznacza m.in. obowiązek zachowania wobec niego lojalności.
redakcja   |   21 lutego 2011
Świadectwo pracy pracownika tymczasowego.
Czy w przypadku następujących po sobie umów o pracę z pracownikiem tymczasowym pracodawca ma obowiązek wydawania świadectwa pracy po zakończeniu każdej z umów, jeżeli występują jedno czy dwudniowe przerwy pomiędzy...
redakcja   |   15 lutego 2011
Ochrona danych osobowych a obowiązki pracodawcy.
Czy pracodawca możne przetwarzać informacje o relacjach rodzinnych i osobistych łączących zatrudnione u niego osoby? ?Nie, bowiem takie działanie narusza zasadę adekwatności przetwarzanych danych.
redakcja   |   19 stycznia 2011
Mobbing w pracy a kodeks pracy.
Zgodnie z art. 94(3) § 2 Kodeksu pracy mobbingiem jest ?działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres