www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe
KATEGORIA: Pozostałe Kanał RSS
WYNIKÓW: 118
chilli   |   17 sierpnia 2012
Unieważnienie i wygaśnięcie patentu - część I
Prawa wyłączne wynikające z patentu mogą zostać unieważnione, co w rezultacie prowadzi do uznania tych praw za niebyłe już od samego początku. Z kolei wygaśnięcie patentu jest jednoznaczne z przerwaniem istnienia praw...
chilli   |   17 sierpnia 2012
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - część II
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w zakresie spraw odnoszących się do ochrony własności przemysłowej.
chilli   |   13 sierpnia 2012
Jak dokonać zgłoszenia wynalazku ?
By móc opatentować konkretny wynalazek należy dokonać jego zgłoszenia. Etap ten jest niezmiernie istotny, bowiem błędne zgłoszenie może w konsekwencji doprowadzić do przedłużenia procesu badania zgłoszonego rozwiązania...
chilli   |   13 sierpnia 2012
Zastrzeżenia patentowe jako element zgłoszenia wynalazku
Elementarną częścią zgłoszenia wynalazku są zastrzeżenia patentowe.
chilli   |   13 sierpnia 2012
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - część I
Jak wynika z brzmienia obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku Urząd Patentowym stanowi centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach z zakresu własności przemysłowej (art.259 pwp).
chilli   |   13 sierpnia 2012
Patentowanie wynalazków - data pierwszeństwa
Konieczne do uzyskania przez wynalazek patentu jest spełnianie określonych przez obowiązujące przepisy przesłanek, w tym przesłanki nowości. Cezurą czasową właściwą dla ustalenia tego wymogu jest data, według której oznacza...
chilli   |   03 sierpnia 2012
Wynalazek tajny
Szczególną kategorią wynalazków wyodrębnionych na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku są wynalazki tajne, będące tajemnicą państwową.
chilli   |   03 sierpnia 2012
Rodzaje wynalazków biotechnologicznych
Zważywszy na dynamiczny rozwój medycyny coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce odgrywają wynalazki z zakresu biotechnologii.

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres