www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Unieważnienie i wygaśnięcie patentu - część I

chilli 17 sierpnia 2012 Unieważnienie i wygaśnięcie patentu - część I

Na samym początku należy zaakcentować, że w każdym przypadku unieważnienie bądź wygaśnięcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy (art. 92 ustawy)[1]. Istotny jest również fakt, iż wraz z patentem głównym tracą moc również patenty dodatkowe. (art. 91 pwp)[2],[3].

UNIEWAŻNIENIE PATENTU

Patent może być unieważniony w całości lub w części. Podstawę unieważnienia stanowi wniosek osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu (art. 89). Również Prokurator Generalny lub Prezes Urzędu Patentowego mogą w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu bądź też przystąpić do toczącego się już postępowania w sprawie.

Jak wynika z powyższego elementarną podstawą unieważnienia patentu jest sytuacja, gdy nie były spełnione wskazane przez ustawę warunki do jego uzyskania. A zatem będzie się to głównie odnosiło do przypadków, kiedy zgłoszone rozwiązanie nie spełnia wymaganych prawem przesłanek zdolności patentowej np. wynalazek nie jest nowy, czy też nie nadaje się do przemysłowego stosowania. Może być też tak, że zgłoszone rozwiązanie nie jest w ogóle wynalazkiem w myśl treści art. 28 ustawy pwp[4] albo stanowi wynalazek, lecz nie może zostać opatentowany zgodnie z brzemieniem art. 29 ustawy.

Wobec powyższego kluczowe jest by osoba wnioskująca o unieważnienie patentu wykazała podstawy unieważnienia oraz interes prawny. O unieważnieniu patentu orzeka Urząd Patentowy w postępowaniu spornym (art. 255 pkt 1 ustawy p.w.p.)[5].[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2000 Nr 49 poz. 508 ze zm.).

[2] Ibidem.

[3] L. Bieguński, Ochrona własności przemysłowej: poradnik przedsiębiorcy, Warszawa 2004, s. 20-21., a także A.M. DEREŃ, Prawo własności przemysłowej : wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych : komentarz i omówienie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001 s. 82.

[4] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r, op cit…

[5] A.M. DEREŃ, Prawo, op cit… s. 82-83.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: patent Urząd Patentowy RP unieważnienie patentu
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres