www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa o dzieło   »   Umowa o dzieło a podatek dochodowy od osób fizycznych

wanda50plus 03 września 2013 Umowa o dzieło a podatek dochodowy od osób fizycznych

Sprawdź również tematy powiązane : 

Umowa o dzieło a zasiłek dla bezrobotnych
Czy osoba bezrobotna może wykonywać umowę o dzieło?
Jaka jest różnica między umową zlecenia a umową o dzieło?
Umowa o dzieło a podatek dochodowy od osób fizycznych
Czy należy odprowadzić składki ZUS, jeżeli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem?


Źródło przychodów

Umowa o dzieło stanowi źródło przychodów, ponieważ  jest działalnością wykonywaną osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 updof ).W rozumieniu art. 13 pkt 8 updof za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody  na podstawie  umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Koszty uzyskania przychodów 

Koszty uzyskania przychodów określone  zostały w art. 22 ust. 9  pkt 3 i 4 updof. Wynoszą one 50 lub 20 % uzyskanego przychodu. Jeżeli „dzieło” jest objęte korzystaniem przez jego wykonawcę „(…) z praw autorskich i (…)  z praw pokrewnych, (…) ”- wtedy koszt uzyskanego przychodu wynosi 50%. W pozostałych zaś przypadkach „(…) w wysokości 20 % uzyskanego przychodu (…)”.

Umowa o dzieło nie jest tytułem ubezpieczeń

Z tytułu umowy o dzieło jego wykonawca nie podlega obowiązkowym ani dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym. Wyjątek stanowi umowa o dzieło zawarta z własnym pracownikiem. W tej sytuacji  zgodnie  z przepisem  art.18 ust.1a Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr  205, poz. 1585)  w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe musi zostać uwzględniony   „(…)  również przychód z tytułu (…)  umowy o dzieło”.

Przykład:

Firma X zatrudnia pana Adama na umowę o dzieło. Pan  Adam nie jest pracownikiem tej firmy. Strony umowy: zamawiający i wykonawca ustaliły jego wynagrodzenie  w kwocie  500 zł brutto. Składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne  nie są przez firmę odprowadzane. Koszt uzyskania przychodu wynosi 20% (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy). Od wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy o dzieło firma X, czyli zamawiający nalicza tylko zaliczkę na podatek dochodowy

Jaka skala podatkowa

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy  „Podatek dochodowy, (…)  pobiera się od podstawy jego obliczenia według następującej skali: Więcej na temat podatku dochodowego

Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi

ponad

do

 

85 528

18 % minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr

85 528

 

14 839 zł 02 gr + 32 % nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Rozliczenie podatkowe

Od umowy o dzieło  pobierana jest zawsze zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Na podstawieart. 41 ust. 1 updof., osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które zawierają umowy o dzieło  z osobami  nie prowadzącymi działalności gospodarczej „(…)  są obowiązane jako płatnicy pobierać, (…) zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 (…)”. Co ważne, w art. 41 ust. 2 updof. prawodawca podkreśla, że podatnicy nie są zobowiązani do poboru zaliczki, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej działalności gospodarczej (art. 41 ust. 2 updof). Imienne informacje o wysokości dochodu płatnicy wykazują w formularzu  PIT-11. Do końca lutegonastępującego po roku podatkowym mają oni czas na jego wystawienie oraz wysłanie go do podatnika i jego urzędu skarbowego. Dochód wynikający z PIT - 11 podatnik wykazuje  w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Zeznanie takie powinien złożyć zawsze do 30 kwietnia roku kalendarzowego.

Podstawa prawna:

- art. 10 ust. 1 pkt 2, - art. 13 pkt 8, - art. 22 ust. 9 pkt 3 i 4, - art. 27 ust. 1, - art. 41  ust. 1 i 2  Ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307);
- art. 18 ust.1a Ustawy  z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr  205, poz. 1585)

Stan prawny na 3 września 2013 rokui

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o dzieło podatek dochodowy dzieło umowy cywilnoprawne
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres