www.prawnik-online.eu   »   Profil użytkownika: chilli   »   Porady
PORADY UŻYTKOWNIKA: chilli
 
chilli   |   13 sierpnia 2012
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - część I
Jak wynika z brzmienia obowiązującej ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku Urząd Patentowym stanowi centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach z zakresu własności przemysłowej (art.259 pwp).
chilli   |   13 sierpnia 2012
Patentowanie wynalazków - data pierwszeństwa
Konieczne do uzyskania przez wynalazek patentu jest spełnianie określonych przez obowiązujące przepisy przesłanek, w tym przesłanki nowości. Cezurą czasową właściwą dla ustalenia tego wymogu jest data, według której oznacza...
chilli   |   03 sierpnia 2012
Wynalazek tajny
Szczególną kategorią wynalazków wyodrębnionych na gruncie ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku są wynalazki tajne, będące tajemnicą państwową.
chilli   |   03 sierpnia 2012
Rodzaje wynalazków biotechnologicznych
Zważywszy na dynamiczny rozwój medycyny coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce odgrywają wynalazki z zakresu biotechnologii.
chilli   |   01 sierpnia 2012
Czy można opatentować dzieło sztuki?
Zgodnie z brzmieniem art.28 pwp wynalazkiem nie są m.in. wytwory o charakterze czysto estetycznym, nawet jeśli spełniałyby wymogi sprecyzowane w art. 24 zawierającym wykaz przesłanek patentowlaności.
chilli   |   01 sierpnia 2012
Rodzaje wynalazków biotechnologicznych
Zważywszy na dynamiczny rozwój medycyny coraz większe znaczenie we współczesnej gospodarce odgrywają wynalazki z zakresu biotechnologii.
chilli   |   27 lipca 2012
Czym są odkrycia ?
Odkrycia są nierozerwalnie związane z wynalazkami bowiem często są ich przyczynkiem a nawet fundamentem.
chilli   |   19 lipca 2012
Rodzaje wynalazków
W oparciu o ustawę Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku można wskazać cztery rodzaje wynalazków w zależności od przedmiotu rozwiązania.


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres